Vejledning: Indeklima i detailhandlen

Et godt indeklima på arbejdspladsen er vigtigt, fordi indeklimaet har stor betydning for vores velvære og trivsel samt lyst og evne til at arbejde. Denne vejledning fra BFA Handel giver dig viden og værktøjer til at sikre et godt indeklima.

Kvaliteten af indeklimaet hænger sammen med flere ting. Blandt de vigtigste er bygningens udformning og selve indretningen. Hertil kommer bygningens installationer, som for eksempel varme og ventilationsanlæg samt aktiviteterne i lokalet.

Dårligt indeklima kan give forskellige gener og symptomer; for eksempel hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær samt irritation af øjne og luftveje. Men også produktiviteten og sygefraværet kan blive påvirket negativt.

Viden, tjeklister og løsninger

I vejledningen 'Indeklima i detailhandlen' kan du læse om en lang række af de faktorer, som påvirker, om I har et godt indeklima. For hvert emne finder du en kort indledning og råd til, hvordan I kan tjekke forholdende og finde en løsning.

  • Temperatur: Temperaturen i lokalet spiller en stor rolle for indeklimaet. Der er stor forskel på den temperatur, vi hver især foretrækker.
  • Luftfugtighed: Holder man luftfugtigheden på et niveau omkring 30 til 70 procent, giver den kun sjældent gener. Det behøver dog ikke at give problemer, hvis luftfugtigheden kort varigt er højere eller lavere.
  • Træk: Fornemmelsen af træk opstår, når en del af kroppen afkøles mere end andre dele. Når personer oplever træk, skyldes det luftstrømme med for lav temperatur.
  • Støv og rengøring: Støv påvirker luftkvaliteten og kan give irritation i øjnene, næsen og halsen. Derfor skal rengøringen skal tilpasses behovet. Det gælder både hyppighed og omfang.
  • Ventilation er nødvendig for at fjerne såvel forurening fra mennesker (for eksempel kuldioxid og fugt i udåndingsluften) som kemiske stoffer fra materialer og varer, eller produkter I anvender.
  • Luftkvalitet anvendes ofte som en betegnelse for mængden af forurening i luften, for eksempel støv, partikler, lugtstoffer og andre kemiske stoffer. Med andre ord er luft kvalitet et udtryk for, hvor ren luften er.
  • Støj og dårlig akustik kan være en del af et dårligt indeklima. Støjen kan komme fra for eksempel mennesker, maskiner eller udstyr i lokalet eller fra trafikken udenfor. Rummets akustik har betydning for lydniveauet i lokalet. Dårlig akustik betyder, at støj og larm opleves værre.
     

Hent tjeklisterne

Til hvert emne hører en tjekliste, som I kan bruge til at tjekke forholdende og finde en løsning.Senest revideret den 06. februar 2024