Hvis du selv er i konflikt

Det er lettere at håndtere en konflikt, inden den udvikler sig. Det gælder derfor om at opdage den så tidligt som muligt. Konflikter handler om kommunikation, og du er nødt til at tale med din kollega om dine oplevelser.

Håndtering af konflikten

Det er lettere at håndtere en konflikt, inden den udvikler sig. Det gælder derfor om at opdage den så tidligt som muligt. Konflikter handler om kommunikation, og du er nødt til at tale med din kollega om dine oplevelser. Jo længere tid en konflikt har varet, jo mere omfangsrig og følelsesladet kan konflikten være. Inden du går i dialog med din kollega, så forbered dig.

 • Accepter konflikten – bebrejd hverken dig selv eller din kollega. Konflikten er opstået, fordi vi er mennesker med forskellige måder at håndtere situationer på.
 • Overvej dine reaktioner – vi reagerer ofte på en konflikt ved angreb eller undvigelse (når du ikke reagerer selvom du er vred, ked af det eller irriteret). For at kunne indgå i en dialog bliver du nødt til at besinde dig.
 • Tænk over situationen – stil dig selv følgende spørgsmål:
  • Hvad er der sket? Vær objektiv
  • Hvorfor reagerer du følelsesmæssigt? Hvordan påvirker din kollegas opførsel dig?
  • Prøv at forstå din kollega – hvad får din kollega til at reagere følelsesmæssigt?

Kan du selv håndtere konflikten?

Accepter, hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten, og bed din arbejdsgiver/leder eller en anden på arbejdspladsen om hjælp, før konflikten optrapper.

Bed din arbejdsgiver/leder eller andre om hjælp, hvis konflikten er optrappet dertil, hvor sagen er blevet personlig, og I ikke længere taler sammen.

Måske vil dine kolleger eller andre opfordre jer til at få hjælp til at løse konflikten. Måske vil jeres leder selv tage konflikten op med jer. Vær åben over for dem der vil hjælpe jer, selvom det er svært.

Er din konflikt med din nærmeste leder, kan du inddrage og søge hjælp hos HR, din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Gå i dialog

Konflikthåndtering handler om dialog. Alle parter i konflikten kommer til orde, lytter til hinanden uden fordømmelse og forholder sig åbne og undersøgende. Det drejer sig om at finde en løsning ikke om at pålægge skyld.

Jo større og mere personlig konflikten er blevet, jo sværere er det at indgå i en dialog. Men én skal tage initiativ. Foreslå din kollega at tage en snak. De færreste vil afslå. Gør opmærksom på du vil tale om jeres relation. Undlad bebrejdelser. Vil kollegaen ikke tale med dig, søg da hjælp hos din leder eller andre steder i organisationen.

 • Se ikke den anden som besværlig. Vær saglig og se situationen som svær.
 • Forsøg først at forstå, derefter at blive forstået. En person i konflikt har svært ved at lytte og er mere interesseret i at forklare og forsvare sig. Fortæl kort, hvordan du oplever situationen – sig din mening og kom med konkrete eksempler på dine oplevelser.
 • Vær nysgerrig og lyt til kollegaens oplevelse. Giv kollegaen mulighed for at fortælle sin side af sagen. Fokuser på at forstå meningen. Spørg hellere én gang til, hvis der er noget, du ikke er sikker på.
 • Sæt ord på situationen. Forklar hvordan du oplever den – uden at bebrejde den anden. Brug jeg-sprog – du tager ansvar for dig selv og bliver på egen banehalvdel. Du åbner op for dialog. Generaliseringer er et tegn på, at I er på vej op ad konflikttrappen. Derfor:
  • Tal på egne vegne. Ikke alle andres
  • Brug vendinger som “jeg tror” – “jeg kan” – “jeg vil” – “jeg mener”
  • Vær faktuel – sig kun ting som den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan virke bebrejdende.
  • Skab en vi-følelse – hvad kan vi gøre for at løse sagen?
 • Brug et værdsættende sprog. Fokuser på det, du vil opnå, frem for det du vil undgå. Du hjælper din kollega til at forstå dine ønsker og mål.
  • Tal om dine ønsker
  • Tal om det, der virker godt
  • Tal om den fremtid, du ønsker
  • Anerkend jeres forskellige holdninger
  • Vær rolig – hav god øjenkontakt. Kropssprog er vigtig, stå med åbne hænder og arme.
  • Tag ejerskab – vis velvilje, at du vil finde en løsning. Din kollega skal forstår dine løsningsforslag. Lyt tilsvarende til kollegaens.

Måske bliver I ikke enige, men I kan lære at acceptere hinandens forskellige måder at anskue tingene. Hvis andre er inddraget i konflikten, så tal om, hvordan I informerer dem om, at I har fundet en løsning.

Det er ikke let, og det lykkes ikke altid at nedtrappe en konflikt. Husk du ikke alene bærer ansvaret for konflikten, og for eventuel manglende løsning. Du kan træne konflikthåndtering blandt andet ved at øve dig i aktiv lytning og i spørgeteknikker.

 Senest revideret den 4. juli 2023