Fakta om løft, træk og skub

Medarbejderne skal have instruktion og oplæring i arbejdsteknik for løft, bæring, træk og skub samt i brug af tekniske hjælpemidler, inden arbejdet påbegyndes.

Det siger loven

 • Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet
 • I skal planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås
 • Der er grænser for, hvor meget man må løfte, trække og skubbe. Se Fakta om vurdering af løft og Fakta om vurdering af træk og skub
 • Der gælder særlige regler for, hvor meget unge under 18 år må løfte, skubbe og trække. Se Fakta om unges arbejde – fysiske påvirkninger
 • Der skal være egnede og effektive hjælpemidler, såsom løfteanordninger og transportmidler m.v., til rådighed, i det omfang det er nødvendigt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Medarbejderne skal have instruktion og oplæring i arbejdsteknik for løft, bæring, træk og skub samt i brug af tekniske hjælpemidler, inden arbejdet påbegyndes

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Mange belastninger ved tunge løft, træk og skub kan begrænses ved at gennemgå arbejdsgange og rutiner og tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt. Fx ved at skabe variation i arbejdsopgaver, begrænse dobbelthåndteringer ved at se på vareflowet fra levering til butik og anden leveringsform af varer
 • Belastninger ved tunge løft, træk og skub kan også begrænses ved at give instruktion i og bruge korrekt arbejdsteknik
   
 • Indret lager og butik, så der er plads til at arbejde i gode arbejdsstillinger og til at bruge evt. tekniske hjælpemidler
 • Vælg egnede tekniske hjælpemidler ud fra bl.a., hvilke varer der skal håndteres, hvor meget plads I har til rådighed, og hvilket underlag hjælpemidlet skal køres på

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Arbejdstilsynet


Senest revideret den 8. februar 2024