Fakta om vurdering af træk og skub

Om faktorer, der har betydning for riskoen ved at løfte, trække og skubbe.

Vurdering af træk og skub

 • Transportudstyr med en totalvægt (vogn + gods) på under 200 kg giver erfaringsmæssigt ingen fysiske problemer ved kørsel på vandret, kørefast underlag og under gode pladsforhold
 • Ved en totalvægt over 200 kg skal de forhold, der har betydning for belastningen, vurderes. Læs mere under ”Faktorer, der har betydning for skub og træk”
 • Er totalvægten over 500 kg skal forholdene særligt vurderes, da en sådan totalvægt erfaringsmæssigt kan være problematisk i forhold til, hvor mange kræfter medarbejderen skal bruge. I stedet vil der med fordel kunne anvendes selvkørende transportudstyr
 • Hvis medarbejderen står i en skrå stilling med kroppen, når der skubbes og trækkes, vil det ofte være tegn på, at belastningen er for stor.

Faktorer, der har betydning for træk og skub

Transportudstyret

 • Hjulenes diameter og bredde, fx kræver ujævnt, porøst underlag større hjul
 • Om der er faste eller luftfyldte dæk, fx kræver ujævnt, porøst underlag luftfyldte dæk
 • Om hjulene er drejelige eller retningsfaste
 • Håndgrebenes højde bør være ca. 100 cm fra gulv med mulighed for regulering +/- 10 cm og ved baglæns træk lidt lavere
 • Håndgrebenes bredde bør være ca. 45 cm og tykkelsen ca. 3-5 cm
 • At transportudstyret er vedligeholdt. Dårligt vedligeholdte og urene hjul samt defekter øger belastningen
 • Underlagets beskaffenhed (transportvejen)
 • Huller, ujævnheder, porøst underlag og hældninger øger belastningen

Pladsforhold

 • Om der er plads til at komme omkring med varer, der transporteres på transportudstyr, herunder manøvrering om hjørner o. lign.
 • Om der er tilstrækkelig plads til at arbejde i gode arbejdsstillinge

Synsforhold

 • Om der er tilstrækkelig lys på transportvejen
 • Om der er gode oversigtsforhold, fx at læsset ikke begrænser udsynet

Uforudsete hændelser

 • Om læsset er pakket stabilt, så det ikke vælter eller forskubber sig
 • Om vægten er fordelt ligeligt

Stabilitet af materiel og byrde/læs

 • Om der er tilstrækkelig lys på transportvejen
 • Om der er gode oversigtsforhold, fx at læsset ikke begrænser udsynet

Hastigheds- og retningsændringer

 • Om der kræves hyppige igangsætninger, opbremsninger og retningsændringer

Arbejdsmetode

 • Om det er muligt at udnytte egen kropsvægt
 • Om der trækkes eller skubbes – som udgangspunkt er det mindre belastende at skubbe end at trække
 • Om der trækkes forlæns (transportudstyr bagved personen) eller baglæns – som udgangspunkt vurderes baglæns træk at være mere belastende en forlæns træk

Arbejdsstillinger og bevægelser

 • Hvis du skal læne dig meget forover for at skubbe udstyret og bagover, når du trækker, øger du risikoen for at glide, snuble eller falde  

Arbejdets frekvens og varighed

 • Hvor hyppigt trækkes og skubbes der, og hvor ofte skal der sættes i gang
 • Hvor lang tid af arbejdsdagen der køres med transportudstyr
 • Er der mulighed for variation med andet arbejde eller mindre pauser

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Arbejdstilsynet


Senest revideret den 4. juli 2023