Vejledning: Indeklima i detailhandlen

Et godt indeklima på arbejdspladsen er vigtigt, fordi indeklimaet har stor betydning for vores velvære og trivsel samt lyst og evne til at arbejde. Denne vejledning fra BFA Handel giver dig viden og værktøjer til at sikre et godt indeklima.

Kvaliteten af indeklimaet hænger sammen med flere ting. Blandt de vigtigste er bygningens udformning og selve indretningen. Hertil kommer bygningens installationer, som for eksempel varme og ventilationsanlæg samt aktiviteterne i lokalet.

Dårligt indeklima kan give forskellige gener og symptomer; for eksempel hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær samt irritation af øjne og luftveje. Men også produktiviteten og sygefraværet kan blive påvirket negativt.

I vejledningen kan du læse om en lag række af de faktorer, som påvirker, om I har et godt indeklima. For hvert emne finder du en kort indledning og råd til, hvordan I kan tjekke forholdende og finde en løsning.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Vejledning

Emne: Indeklima

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgrupper

Sidetal: 24

Udgiver: BFA Handel

Udgivelsesår: 2018