12 film om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Her kan du se 12 korte film, som beskriver hvert sit aspekt af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i butikker. Brug filmene som inspiration – eller se dem sammen fx på et personalemøde, hvor I vil diskutere stress, mobning, medindflydelse eller et andet tema, som påvirker jer i hverdagen.

Se alle filmene med engelske undertekster ved klik på sprogknappen til højre.

Se alle de 12 film i en samlet playliste på YouTube.

1. Belønning og anerkendelse

En person føler sig værdsat, når kolleger og chefer viser med ros og belønning, at de godt kan lide det, hun eller han gør. Vi glæder os over belønning og værdsættelse. Læs om belønning og anerkendelse.

2. Forandringer

Forandringer er et grundvilkår på de fleste arbejdspladser. Forandringer er derfor en helt naturlig ting i en butik, der udvikler sig og tilpasser sig omgivelserne. Læs mere om forandringer.

3. Forudsigelighed

Det er godt at vide, om der er nye tiltag på vej, som påvirker arbejdet. Med nok viden føler du dig tryg, og der er forudsigelighed i arbejdsdagen. Læs mere om forudsigelighed.

4. God omgangstone

Omgangstonen handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen – mellem kolleger og mellem medarbejdere og leder. Læs mere om god omgangstone.

5. Indflydelse i arbejdet

De fleste kan godt lide at blive tildelt ansvar og mulighed for at påvirke daglige opgaver. Det giver større motivation og bedre trivsel, hvis du har indflydelse på dit arbejde. Læs mere om indflydelse.

6. Konflikter mellem kolleger

Konflikter mellem kolleger opstår typisk på baggrund af en uoverensstemmelse. Så snart en part følelsesmæssigt lader sig involvere, er der tale om en konflikt. Her er dialog afgørende. Læs mere om konflikter mellem kolleger.

7. Krav i arbejdet

De krav, du stiller og bliver stillet over for, skal passe til ressourcer, kompetencer og behovet for udvikling – både i forhold til mængden og indholdet af arbejde. Læs mere om krav i arbejdet.

8. Mening i arbejdet

Er der sammenhæng og formål i dit arbejde, føler du dig motiveret og engageret. Følelsen af at bidrage til en målsætning, er at have mening i arbejdet. Læs mere om mening i arbejdet.

9. Mobning og chikane

Mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger er, når en eller flere i butikken føler sig krænket eller udsat for ubehageligheder over længere tid. Læs mere om mobning og chikane.

10. Social kapital

Social kapital er alt det, som gør at I har tillid og et godt samarbejde om at løse jeres kerneopgaver i butikken. Læs mere om social kapital.

11. Social støtte

I kan hjælpe hinanden og bakke op både fagligt, praktisk og følelsesmæssigt på arbejdspladsen. Tillid, anerkendelse, konkret hjælp og vejledning hører under social støtte. Læs mere om social støtte.

12. Arbejdsbetinget stress

Hvordan tackler du lange perioder med stort pres? Stress opstår ved længere tids ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne er individuelle og kommer til udtryk fysisk og psykisk. Læs mere om arbejdsbetinget stress.

Se alle filmene

Se alle de 12 film i en samlet playliste på YouTube.