Håndtering af farlige stoffer og kemi i butikken

Ansatte i butikker møde indimellem stoffer og kemi, som kan være farlige for helbredet, hvis de håndteres forkert. Det gælder fx rengøringsmidler til desinfektion. Se filmen og hent vejledningen her.

Film: Håndtering af farlige stoffer og materialer

Se denne korte film om, hvordan I kan håndtere farlige stoffer og materialer i butikken på en sund og sikker måde.

Vejledning: Farlige stoffer og materialer i butikken

Branchevejledning om kemisk risikovurdering og hjælp til instruktion.Kemiske produkter anvendes i forbindelse med forskellige situationer i detailbranchen. Det er derfor vigtigt, at I har styr på kemien i butikken, så arbejdet altid kan foregå sundt og sikkert.

I vejledningen her finder I dels en beskrivelse af, hvordan I vurderer de kemiske risici ved arbejdet, og en række eksempler på instruktion i ord og billeder, som I kan bruge eller lade jer inspirere af i instruktionen og oplæringen af jeres medarbejdere.

Kemisk risikovurdering

Det er lovpligtigt at vurdere de ansattes risiko for at blive udsat for farlige stoffer og materialer og at sikre, at arbejdet altid kan foregå på sund og sikker måde.

Start med at smide ud og rydde op i de kemiske produkter, I bruger. Derefter skal I vurdere, om I bruger farlig kemi – og hvad I kan gøre for at gøre riskoen mindre. Det kan I gøre i tre trin som en del af jeres arbejdspladsvurdering, APV.

Erstat de farlige stoffer

Det bedste er 'substitution': At erstatte de farlige stoffer eller materialer med andre, som er mindre farlige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må I se på tekniske og organisatoriske løsninger, som kan mindske risikoen. Hvis det heller ikke kan lade sig gøre, skal de ansatte bruge personlige værnemidler, som kan beskytte dem.


Senest revideret den 02. juli 2024