Gode råd: Når du sidder i kassen

At arbejde i kassen handler både om at give kunden en god oplevelse og om at arbejde på den rigtige måde. I denne vejledning fra BFA Handel kan du læse, hvordan du både kan give kunderne en service og samtidig passe på dit eget arbejdsmiljø.

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at arbejdsmiljølovens regler bliver overholdt, herunder at du bliver instrueret i, hvordan du sikkert og forsvarligt kan udføre dit arbejde i kassen.

Udgangskassen er konstrueret, så den lever op til en række krav om indretning af arbejdspladser, men du skal tilpasse stolen, fodstøtten, tastaturet og bonudkastet, så du kan arbejde i gode arbejdsstillinger. Derudover skal du vide, hvordan du scanner varerne, så du ikke overbelaster dine muskler og led i arme og ryg.

Gode råd til dine rutiner ved kassen

  • Indstil din stol.
  • Indstil fodstøtten.
  • Indstil tastatur og bonudkast.
  • Lad varerne komme til dig.
  • Undgå at løfte varerne.
  • Varier dine arbejdsstillinger.
  • Arbejd i gode arbejdsstillinger.
  • Kødannelse kan ikke altid undgås.
  • Forebyg og lær at tackle kassedyk og røveri.

  • Hent pjecen Når du sidder ved kassen

Senest revideret den 4. juli 2023