Faktaark om løft og arbejdsstillinger

BFA Handel har udarbejdet en række faktaark om løft og arbejdsstillinger. I hvert faktaark finder du henvisning til de centrale love og regler, samt en række gode råd og nyttige links.

Fakta om løft, træk og skub: Mange belastninger ved tunge løft, træk og skub kan begrænses ved at gennemgå arbejdsgange og rutiner og tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt. Fx ved at skabe variation i arbejdsopgaver, begrænse dobbelthåndteringer ved at se på vareflowet fra levering til butik og anden leveringsform af varer.

Fakta om vurdering af løft, træk og skub: Handler primært om transportudstyr som fx palleløftere, opfyldningsvogne og rulleborde. Det er vigtigt på forhånd at vurdere, hvor tung vognen er, og hvor belastende det vil være at køre med den.

Fakta om vurdering af enkelt løft: Det er vigtigt ikke kun at se på det enkelte løft, hvad der løftes, hvorfra og hvortil det løftes, men også på fx antallet af løft, herunder hvor meget der løftes i alt, løftefrekvensen, dvs. løft pr. time, samt varigheden af løftearbejdet.

Fakta om Vurdering af 2 personers løft, daglig løftemængde og bæring: Hvis byrden er så tung, at det er nødvendigt, at løftet udføres af to personer, skal der så vidt muligt benyttes et egnet tekniske hjælpemiddel. Hvis det ikke er muligt, skal man overholde bestemte retningslinjer.


Senest revideret den 4. juli 2023