Vejledning: Arbejdsmiljøet på små lagre

Denne vejledning er en hjælp til de, der arbejder på små butikslagre med begrænset plads og få tekniske hjælpemidler. Få inspiration og ideer til, hvordan de små lagre bliver indrettet bedst muligt, så de lever op til reglerne om et godt arbejdsmiljø.

Vejledningen 'Små lagre' er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker med små lagre har.

En hverdag, hvor medarbejderne typisk kun opholder sig i kortere tid på lageret, hvor de benytter få simple tekniske hjælpemidler, modtager mindre partier varer og ikke har ret mange håndteringer.

Begrænsede rammer og udstyr

Lagerpladsen er ofte små kælderrum, smalle reoler i gangene, tætpakkede baglokaler og små stødpudelagre i selve butikken. Varemodtagelsen kan være indrettet i en varegård, men kan også være på fortovet uden for bagdøren, på en parkeringsplads i en lille baggård eller på en trafikeret sidevej.

De begrænsede fysiske rammer gør, at butikkerne kan have brug for inspiration og ideer til, hvordan de små lagre bliver indrettet bedst muligt, så de lever op til reglerne om et godt arbejdsmiljø. Det er det, denne vejledning kan bruges til.
 


Senest revideret den 4. juli 2023