Kemisk risikovurdering i butikken

Har I styr på kemien i din butik? Arbejder I med farlige kemiske stoffer – fx i rengøringen eller til desinfektion? Så skal I foretage en kemisk risikovurdering.

Ansatte i butikker møde indimellem stoffer og kemi, som kan være farlige for helbredet, hvis de håndteres forkert. Det gælder fx rengøringsmidler til desinfektion.

Få styr på kemien med en risikovurdering

Start med at smide ud og rydde op i de kemiske produkter, I bruger. Det kan fx være desinfektionsmidler, I ikke længere bruger, eller halvtomme dunke, som I ikke helt har styr på. Derefter skal I vurdere, om I bruger farlig kemi – og hvad I kan gøre for at gøre risikoen mindre:

  • Trin 1: Kortlæg alle arbejdsprocesser. Hvor bruger I farlige produkter, og hvor har I arbejdsopgaver, som udvikler farlig kemi – fx rengøring og desinfektion?
  • Trin 2: Vurder risikoen ved hver arbejdsproces. Hvor farlig er kemien, og hvordan sker udsættelsen? Forhold jer fx til, hvor ofte udsættelsen sker, og hvor længe den varer.
  • Trin 3: Vurder, om medarbejderne er godt nok beskyttet. Kan I fjerne eller minimere risikoen? Brug STOP-princippet til at undersøge, om I har valgt den mest effektive beskyttelse.

Sådan bruger I STOP-princippet

  • Substitution: Udskift de kemiske produkter med mindre skadelige produkter og arbejdsprocesser.
  • Tekniske foranstaltninger: Sørg for at 'indkapsle' arbejdsprocessen – fx med udsugning.
  • Organisatoriske foranstaltninger: Begræns udsættelsen. Lav arbejdsrutiner som sikrer, at andre ikke bliver unødvendigt påvirket af farlig kemi.
  • Personlige værnemidler: Brug personlige værnemidler som fx handsker, beskyttelsesbriller og mundbind – og brug dem rigtigt.

Online værktøjer til risikovurdering

Arbejdstilsynet har lavet et online værktøj til at udføre kemisk risikovurdering for brug af rengøringsmidler. Det tager cirka 15 minutter at udfylde skemaet, som I efterfølgende kan få vurderet af Arbejdstilsynet.

Case: Erfaringer med kemisk risikovurdering i COOP

”Det har været et stort arbejde, fordi vi har så mange butikker. Det har været lidt håndholdt - vi skulle selv finde ud af, hvordan det skulle gøres, så det er noget med at kaste sig ud i det”, siger Margrethe Sparre, landsdækkende arbejdsmiljørepræsentant i COOP. Hun har tre gode råd til arbejdet:

  1. Se på samtlige arbejdsgange i samtlige afdelinger, så I er sikre på at få identificeret, hvor der arbejdes med eller udvikles farlig kemi.
  2. Gå systematisk til værks, så man hele tiden har overblikket og får etableret nogle fornuftige faste procedurer. Når først de er på plads, kører arbejdet med at udføre kemisk risikovurdering af sig selv.
  3. Hav fokus på instruktion og opfølgningsprocedurer for at sikre og fastholde viden

Mere om kemisk risikovurdering

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en kampagneside om kemisk risikovurdering. Har finder I bl.a. en vidensbank med link til viden, regler og gode værktøjer og metoder. Her kan I også finde cases fra forskellige brancher.


Senest revideret den 13. februar 2024