Faktaark om indretning og inventar

BFA Handel har udarbejdet en række faktaark og tjeklister om indretning og inventar i detailhandlen. I hvert faktaark finder du henvisning til de centrale love og regler, samt en række gode råd og nyttige links.

Faktaark om ekspeditionsdiske. Disken skal være indrettet og placeret, så de arbejdsfunktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Disken skal være indrettet, så den så vidt muligt passer til de personer, der arbejder ved den.

Fakta om flugtveje. Flugtveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange.

Fakta om gulve. Gulvene skal vedligeholdes og så vidt muligt være i samme niveau og uden buler og huller. Eventuelle niveauforskelle og huller skal være tydeligt markeret. Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres.

Fakta om køle- og frysemøbler. Udformningen og indretningen af køle- og frysemøbler skal sikre, at der kan arbejdes tæt på inventarets forkant, og at arbejdet kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. 

Fakta om mindre lagerreoler. Lagerreolen skal være hensigtsmæssig indrettet, så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger.

Fakta om pallereoler. Pallereolerne må ikke være defekte eller have mangler. De skal være tydeligt mærket med den maksimalt tilladte belastning. Enkeltstående pallereoler skal være boltret fast til gulvet på alle reolben.

Fakta om salgsreoler. Salgsreolen skal være hensigtsmæssigt indrettet, så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger

Fakta om intern færdsel. Intern færdsel er al den færdsel, der foregår inden og udenfor på butikkens område. Færdslen kan både være gående og kørende. Den kørende færdsel kan være mekaniske transportmidler som fx selvkørende palleløfter og selvkørende stabler.

Fakta om velfærdsforanstaltninger. Velfærdsforanstaltninger er bl.a. toiletter og håndvaske, spisepladser, plads til personlige ejendele, omklædningsrum osv.


Senest revideret den 4. juli 2023