Indretning, stoffer og kemi

Indretningen af selve butikken skal leve op til en række krav i fx bygningsreglementet. Der er også krav til, at butikken bruger potentielt farlige stoffer og kemi på en måde, så de ansatte kan få et godt arbejdsmiljø.