Ergonomi i detailhandlen – digitale læringsmaterialer

Her finder du læringsforløbet “Ergonomi i detailhandlen” og læringsspillet “ErgonomIQ”. De to forløb er rettet mod erhvervsskolernes uddannelse af salgsassistenter. Kør forløbet her fra siden eller download det til jeres eget LMS.

Læringsforløbet Ergonomi i detailhandlen strækker sig over ca. 2 timer, mens læringsspillet ErgonomIQ kan gennemføres på blot 15 minutter.

Begge materialer er udviklet til de bundne specialefag til trin 1 salgsassistent / salgsassistent med profil med målpindene:

  • Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader (28)
  • Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken (30)

Forløbet kan enten afvikles fra denne side eller downloades til brug på et Learning Management System (LMS).

Vi er glade for at tilbyde disse materialer gratis, der kan styrke dine elevers læring og bevidsthed om ergonomi.

Læringsforløbet “Ergonomi i detailhandlen”

Brug læringsforløbet direkte fra denne hjemmeside

Download læringsforløb til dit LMS

Du kan hente læringsforløbet som SCORM fil til brug på et LMS.

  • Klik her og hent ZIP-fil

OBS: Du kan p.t. ikke downloade filerne direkte. Send en mail til tune@tnk.dk, så sender vi dem til dig via en direkte overførsel.

Download læringsvideoer fra læringsforløb

Du kan downloade alle de videoer og animationer, der er med i læringsforløbet.

  • Klik her og hent ZIP-fil

OBS: Du kan p.t. ikke downloade filerne direkte. Send en mail til tune@tnk.dk, så sender vi dem til dig via en direkte overførsel.

Spil læringsspillet ErgonomIQ

Lærervejledning


Senest revideret den 10. oktober 2023