'Hvordan du bedst...': Instruktion om løft, træk og skub

'Hvordan du bedst...' er et omfattende materiale til instruktion og oplæring omkring løft, træk og skub i detailhandlen. Materialerne kan bruges af arbejdsgivere, ledere eller andre, som har ansvaret for at instruere medarbejdere i den rigtige arbejdsteknik.

Varer skal transporteres og flyttes, hylder fyldes op og trimmes og udstillinger omarrangeres. I detailhandelen er det en del af dagligdagen at håndtere store som små, lette som tunge varer. Men hvordan gøres det, så man både er effektiv og samtidig passer bedst på sig selv og sine kollegaer? Det er ’Hvordan du bedst ... ’ en guide til.

Introguide til materialet

Hæftet 'How do you do - ka' du flyt' en flue?' kan du læse om de enkelte dele af ’Hvordan du bedst …’ og finde inspiration til, hvordan det kan bruges i den daglige instruktion af medarbejdere, til undervisning på personale­møder og til oplæring af nye medarbejdere. 

Med dette materiale får medarbejderne en række praktiske råd til at kunne håndtere vareflowet på den rigtige måde i en travl hverdag.

 

Film og instruktionsark

Instruktionsfilm: Grundstammen i ’Hvordan du bedst … ’ er en introfilm og 22 instruktionsfilm, der alle tager udgangspunkt i velkendte arbejdssituationer i detailhandelen. Filmene guider igennem typiske arbejdssituationer, der viser, hvordan man håndterer forskellige typer varer, fra de ankommer, til de skal på plads i butikken. Ved at se filmene kan ledere lære, hvordan de skal instruere deres medarbejdere, mens medarbejderne kan lære, hvordan de udfører arbejdet korrekt. Hver film varer 2-4 minutter.

Instruktionsark: Til hver film hører et instruktionsark, der med billeder, grafik og kortfattede tekster fremhæver de vigtigste budskaber fra arbejdssituationerne. Du kan bruge arkene til at instruere medarbejderne efter, udlevere dem som huskeark eller hænge dem op i frokoststuen og på lageret. Du kan også samle dem i en mappe og have den liggende fremme i frokoststuen eller personalerummet.

Tekniske hjælpemiddelark

I butikkerne bruges tekniske hjælpemidler, som gør det lettere at håndtere varerne korrekt. En række af de mest brugte hjælpemidler er beskrevet på teknisk hjælpemiddelark - ligesom fordele ved det enkelte tekniske hjælpemiddel, forudsætninger for at bruge det og overvejelser før og efter anskaffelse. De tekniske hjælpemiddelark kan også printes og udleveres til medarbejderne eller sættes i en mappe.

PowerPoint præsentation til instruktøren

PowerPoint præsentationen viser det vigtigste fra de 22 situationer i billeder, grafik og tekst. Du kan bruge præsentationen, hvis I ikke har netadgang, er for mange til at sidde om computeren, eller hvis I ikke har mulighed for at bruge storskærm. I kan også udarbejde jeres egen præsentation med en blank skabelon. Her kan du tilføje baggrunds viden fra hjemmesiden eller egne budskaber, som er relevante for netop jeres butik.

Print en plakat

Hent en plakat med fem af de centrale budskaber om løft, træk og skub. Print den ud i A3 eller A4 og hæng den på opslagstavlen.

Supplerende viden

Du kan også hente supplerende faglig viden om, hvor meget du må løfte, skubbe og trække, om arbejdsteknik og om arbejdspladsens indretning, om inventar og arbejdets tilrettelæggelse. Alt klar til print.

Læs mere


Senest revideret den 11. september 2023