Arbejdsmiljøorganisationen – regler og gode råd

I butikker med 10 eller flere ansatte, skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Find inspiration, værktøjer og gode råd om arbejdsmiljøorganisationens arbejde her.

Film: Samarbejde om sikkerhed og sundhed i butikken 

 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i butikken. Men det skal ske i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, som ved hvad der foregår i butikken til daglig.

Denne korte film viser, hvordan I kan få et godt samarbejde om sikkerhed og sundhed i butikken.

Arbejdstilsynets regler

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og om samarbejdet om arbejdsmiljø er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 65 om systematisk arbejdsmiljøarbejde.

  • Små butikker med op til 9 ansatte: Bekendtgørelsen siger, at små butikker med 1-9 ansatte ikke behøver at oprette en formel arbejdsmiljøorganisation. Men arbejdsgiveren skal sørge for, at man samarbejder om sikkerhed og sundhed. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte. 
  • Butikker med 10 eller flere ansatte: I virksomheder med 10 eller flere ansatte, skal samarbejdet om arbejdsmiljøet foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Kravene til organisationen afhænger igen af virksomhedens størrelse, men det gennemgående princip er, at arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere repræsentanter for arbejdsgiveren og en eller flere valgte repræsentanter for medarbejderne.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Gode guider fra Arbejdstilsynet

BFA Handels opsamling på reglerne

BFA Handel har udarbejdet en samlet oversigt over regler og gode råd om arbejdsmiljøorganisationen og dens opgaver og samarbejde. Opsamlingen er tænkt som en hjælp til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i butikkerne.

Bemærk: Arbejdstilsynet har i foråret 2024 udsendt en ny bekendtgørelse om samarbejdet om arbejdsmiljø. Der er dog ikke ændret grundlæggende på bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationen. Opsamlingen bliver opdateret så hurtigt som muligt.

Roller og ansvar i arbejdsmiljøorganisationen

Et godt arbejdsmiljø er derfor en fælles opgave for alle på arbejdspladsen, og det varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

BFA Handel har udarbejde to pjecer om roller og ansvar i arbejdsmiljøindsatsen til hhv. arbejdsgivere og arbejdsmiljørepræsentanter. Pjecerne findes på både dansk og engelsk.

Løbende opdatering

BFA Handel følger udviklingen i regler og krav til arbejdsmiljøorganisationen, og vi vil løbende opdatere materialet, så det altid er i overensstemmelse med reglerne.

 

 


Senest revideret den 12. februar 2024