Arbejdsmiljøorganisationen – regler og gode råd

I butikker med 10 eller flere ansatte, skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Find inspiration, værktøjer og gode råd om arbejdsmiljøorganisationens arbejde her.

Film: Samarbejde om sikkerhed og sundhed i butikken 

 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i butikken. Men det skal ske i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, som ved hvad der foregår i butikken til daglig.

Denne korte film viser, hvordan I kan få et godt samarbejde om sikkerhed og sundhed i butikken.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og om samarbejdet om arbejdsmiljø er fastsat af Arbejdstilsynet i Bekendtgørelse 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

 • Små butikker med op til 9 ansatte: Bekendtgørelsen siger, at små butikker med 1-9 ansatte ikke behøver at oprette en formel arbejdsmiljøorganisation. Her skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte. 
 • Butikker med 10 eller flere ansatte: I virksomheder med 10 eller flere ansatte, skal samarbejdet om arbejdsmiljøet foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Kravene til organisationen afhænger igen af virksomhedens størrelse, men det gennemgående princip er, at arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere repræsentanter for arbejdsgiveren og en eller flere valgte repræsentanter for medarbejderne.

BFA Handels opsamling på reglerne

BFA Handel har udarbejdet en samlet oversigt over regler og gode råd om arbejdsmiljøorganisationen og dens opgaver og samarbejde. Opsamlingen er tænkt som en hjælp til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i butikkerne.

Opsamlingens har følgende indhold

 • Oversigt over de formelle krav til arbejdsmiljøorganisationen.
 • Regler for virksomheder med under/over 35 medarbejdere samt sæsonarbejde.
 • Sammensætningen af arbejdsmiljøorganisationen.
 • Arbejdsgiverens pligter og opgaver.
 • Arbejdsmiljøorganisationens pligter og opgaver.
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Valg/udpegning af medlemmer til arbejdsmiljøorganisationen.
 • Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
 • Gode råd til samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen.

Løbende opdatering

BFA Handel følger udviklingen i regler og krav til arbejdsmiljøorganisationen, og vi vil løbende opdatere materialet, så det altid er i overensstemmelse med reglerne.


Senest revideret den 25. september 2023