Fakta om gravide i job

Arbejdsgiver skal sørge for, at der i butikkens APV er foretaget en vurdering af, om gravide i deres arbejde bliver eller kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for den gravide eller fosteret.

Det siger loven

 • Gravide skal beskyttes mod farer, som for dem er alvorlige. Derfor har arbejdsgiver ansvaret for at tilpasse arbejdet til den gravide og beskytte den gravide mod disse farer
 • Arbejdsgiver skal sørge for, at der i butikkens APV er foretaget en vurdering af, om gravide i deres arbejde bliver eller kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for den gravide eller fosteret
 • Fra 4. graviditetsmåned skal arbejdet tilrettelægges, så der kan veksles mellem siddende og stående/gående arbejde. Sørg for, at aflastningsperioder er fordelt over arbejdsdagen, fx én pause før og én efter frokost af ca. ½ times varighed. Det anbefales, at man højst arbejder 1-1½ time med stående og gående arbejde mellem aflastningsperioderne
 • Arbejdsgiver skal udarbejde en risikovurdering for den gravide, hvis den gravide arbejder med kemiske produkter mærket med R-numre og risikosætninger
 • Arbejdsgiver skal informere den gravide, hvis der er kemiske produkter, de ikke må bruge, eller de bruger produkter, som kan udgøre en fare for graviditeten og fosteret. De kemiske produkter er mærket med særlige R-numre og risikosætninger

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Vurder løbende den gravides arbejdsopgaver, og om de skal tilrettelægges anderledes
 • Hvis den gravide gentagne gange løfter tunge varer, ofte trækker og skubber transportudstyr og har meget gående/stående arbejde, er det vigtigt at vurdere påvirkningerne samlet
 • Vær opmærksom på, at som maven vokser, skal vægten for, hvor meget den gravide må løfte ligeledes reduceres, idet det gælder, at jo længere væk fra rygsøjlen et løft sker, des mere belaster vægten kroppen
 • Sæt fokus på brug af korrekt arbejdsteknik, herunder brug af tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt
 • Arbejder I med dyr, instruer den gravide i at bruge hansker og have god håndhygiejne, når hun renser bure. Særligt kattebakker og fugle kan være en smittekilde
 • Ved graviditetsbetinget sygefravær, tal med den gravide om, hvad I kan gøre for, at hun kan blive i arbejde
 • Overvej at udarbejde en politik for gravide. Her kan det bl.a. fremgå, hvordan I tager jer af gravide medarbejder, hvordan arbejdet skal planlægges, og hvad den gravide ikke må arbejde med

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Arbejdstilsynet

Fra andre kilder


Senest revideret den 08. februar 2024