Årsager og symptomer på stress

Årsagerne til stress er mange og forekommer både i arbejdslivet og privatlivet. Det er forskelligt, hvilke stressorer, der stresser os og hvor stor en stressbelastning, vi hver især kan klare.

Årsager til stress

Årsagerne til stress er mange og forekommer både i arbejdslivet og privatlivet. Det er forskelligt, hvilke stressorer, der stresser os og hvor stor en stressbelastning, vi hver især kan klare. Stressorer kan bl.a. være:

 

 

Arbejdsbetinget stress bunder ofte i

 • For høje krav – i forhold til ressourcer, arbejdsmængde, deadlines, ansvar, kvalitet og evner
 • Uklare krav til arbejdet – i forhold til hvad opgaven indebærer, og hvornår den er løst godt nok
 • Ringe hjælp og støtte fra kolleger og generelt dårligt samarbejde
 • Ikke tilstrækkelig indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet
 • Ikke tilstrækkelig feedback eller anerkendelse for arbejdet
 • Ringe respekt eller oplevelsen af uretfærdig fordeling af opgaver eller anerkendelse
 • Følelse af meningsløshed i arbejdet
 • Vold, trusler, konflikter og mobning
 • Støj og indeklima og andre faktorer i det fysiske arbejdsmiljø kan også medvirke til stress

Symptomer på stress

Fysisk symptomer på stress

 • Træthed og hovedpine
 • Hjertebanken og trykken i hjerteregionen
 • Svimmelhed, svedeture og kuldefornemmelse
 • Fordøjelsesproblemer, uregelmæssige spisevaner og manglende appetit
 • Smerter i muskler
 • Hyppige infektioner, forhøjet blodtryk og forværring af kronisk sygdom
 • Over tid kan de fysiske reaktioner øge risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme, sukkersyge og infektionssygdomme

Psykiske symptomer på stress

 • Ulyst og følelse af, at man ikke kan overkomme tingene
 • Træthed, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær
 • Anspændthed, rastløshed, svært ved at slappe af og følelse af indre uro
 • Irritabilitet og humørsvingninger, grådlabil, nærtagenhed og svært ved kritik
 • Depression, tristhed og dårligt humør
 • Lav selvfølelse
 • Over tid kan de psykiske reaktioner føre til mere vedvarende psykiske lidelser som depression og angst

Adfærdsmæssige symptomer på stress

 • Søvnproblemer
 • Nedsat motivation og ubeslutsomhed
 • Irritabel, opfarende og nærtagende
 • Indesluttet og tavs, utilfreds og brokkende
 • Mindre socialt samvær, fritidsaktiviteter droppes
 • Øget forbrug af alkohol, kaffe og tobak

De adfærdsmæssige reaktioner kan medføre langsommere tempo og manglende overblik, så arbejdet ikke bliver udført forsvarligt og hensigtsmæssigt. Konflikter mellem kolleger kan opstå, hvis omgangstonen bliver irritabel og kølig og det kan påvirke samarbejdet på arbejdspladsen.


Senest revideret den 4. juli 2023