'Hvordan du bedst...' – løfter, trækker og skubber

Hvordan gør du, når du skal løfte, trække eller skubbe ting i butikken? Her et godt sted at starte – med film, faktaark og gode råd om hensigtsmæssige arbejdsrutiner i hverdagen. Det handler både om at bruge de hjælpemidler, som er til stede og om at tænke sig om...

'Hvordan du bedst...' er et omfattende materiale til instruktion og oplæring omkring løft, træk og skub i detailhandlen. Materialerne kan bruges af arbejdsgivere, ledere eller andre, som har ansvaret for at instruere medarbejdere i den rigtige arbejdsteknik.

Film og instruktionsark

Instruktionsfilm: Grundstammen i ’Hvordan du bedst … ’ er en introfilm og 22 instruktionsfilm, der alle tager udgangspunkt i velkendte arbejdssituationer i detailhandelen. Filmene guider igennem typiske arbejdssituationer, der viser, hvordan man håndterer forskellige typer varer, fra de ankommer, til de skal på plads i butikken. Hver film varer 2-4 minutter.

Instruktionsark: Til hver film hører et instruktionsark, der med billeder, grafik og kortfattede tekster fremhæver de vigtigste budskaber fra arbejdssituationerne.

Tekniske hjælpemiddelark

I butikkerne bruges tekniske hjælpemidler, som gør det lettere at håndtere varerne korrekt. En række af de mest brugte hjælpemidler er beskrevet på teknisk hjælpemiddelark - ligesom fordele ved det enkelte tekniske hjælpemiddel, forudsætninger for at bruge det og overvejelser før og efter anskaffelse.

Supplerende viden

Du kan også hente supplerende faglig viden om, hvor meget du må løfte, skubbe og trække, om arbejdsteknik og om arbejdspladsens indretning, om inventar og arbejdets tilrettelæggelse. Alt klar til print.


Senest revideret den 8. februar 2024