Røveri

Røveri er en voldsom oplevelse for dem, der udsættes herfor. Derfor er det vigtigt at forebygge, at røverier sker.

Opstår der alligevel røveri, skal alle i butikken vide, hvordan man tackler en sådan situation, så man ikke udsætter sig selv eller sine kolleger for fare. Og alle skal vide, hvordan man kan hjælpe hinanden bagefter.

Under dette tema finder du viden om, hvordan I kan forebygge og tackle røverier i butikken samt en række værktøjer til brug for jeres procedurer. Derudover er der film og pjecer, som kan anvendes i oplæringen og instruktionen af butikspersonale.

Error executing template "/Designs/barhandel2017/Paragraph/Dokumentliste.cshtml"
System.ArgumentException: Object type cannot be converted to target type.
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CleanupHelper.Init(AppDomain domain, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.InitHelper.CreateHelper()
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.CallHelperSafeHelper`2.AsAction()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.DefaultCallFunc[O](Func`1 f)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp..ctor(AppDomain toWatch, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CreateInitial()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.RegisterCleanup(String item, Boolean throwOnDefault)
  at RazorEngine.Templating.InvalidatingCachingProvider.CacheTemplate(ICompiledTemplate template, ITemplateKey templateKey)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.CompileAndCacheInternal(ITemplateKey key, Type modelType)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.GetCompiledTemplate(ITemplateKey key, Type modelType, Boolean compileOnCacheMiss)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using System; 3 @using System.Web; 4 @using System.Net; 5 @using System.IO; 6 7 @{ 8 9 //string heroSize = (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Size"))) ? GetString("Item.Size") : "small"; 10 //string heroImage = GetString("Item.Image"); 11 12 string openBlankLong = ((GetBoolean("Item.OpenInNewWindow"))) ? "_blank" : ""; 13 char[] invalidFileNameChars = Path.GetInvalidFileNameChars(); 14 int filecount = 0; 15 string accordId = "accordionid-" + GetString("ParagraphID"); 16 } 17 18 <div class="document-list collapsed" data-id="@GetString("ParagraphID")"> 19 20 <div class="accordion-title @accordId" data-id="@GetString("ParagraphID")">@GetString("Item.ParagraphName")</div> 21 22 <div class="accordion-content"> 23 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Tekst"))) { 24 <div class="document-long-text"> 25 @GetString("Item.Tekst") 26 27 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Linktekst"))) 28 { 29 string link = GetString("Item.Link"); 30 if (GetBoolean("Item.LinkTilPdf") == true) 31 { 32 link = "/Default.aspx?ID=" + GetString("Global.PageId") + "&paragraphid="+ GetString("ParagraphID") + "&LayoutTemplate=defaultPdf.cshtml&pdf=true&filename=" + GetString("Item.ParagraphName") + ".pdf"; 33 } 34 <a class="btn btn-green long-text-btn" href="@link" target="@openBlankLong">@GetString("Item.Linktekst")</a> 35 36 } 37 38 </div> 39 } 40 41 42 @foreach (LoopItem i in GetLoop("Item.Dokumenter")) 43 { 44 45 string openBlank = ((@i.GetBoolean("Item.Dokumenter.OpenInNewWindow"))) ? "_blank" : ""; 46 bool myList = ((@i.GetBoolean("Item.Dokumenter.ActivateAddToList"))) ? @i.GetBoolean("Item.Dokumenter.ActivateAddToList") : false; 47 string tooltipClass = (myList) ? "has-tooltip" : "no-tooltip"; 48 string hasThumbnail = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail"))) ? "has-thumbnail" : ""; 49 string type = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype"))) ? @i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype") : ""; 50 string pageName = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Titel"))) ? i.GetString("Item.Dokumenter.Titel") : i.GetString("Item.Dokumenter.PageName"); 51 var validFilename = pageName; 52 pageName = pageName.Replace("<br>"," ").Replace("<br/>", " ").Replace("<br />", " "); 53 bool isFaktaark = (i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype") == "faktaark") ? true:false; 54 bool LinkTilSide = i.GetBoolean("Item.Dokumenter.LinkTilSide"); 55 string dokumentlink = i.GetString("Item.Dokumenter.Link"); 56 bool AutogenererPDF = (i.GetBoolean("Item.Dokumenter.Autogenerer_PDF") == true) ? true : false; 57 58 <div class="document-list-item @hasThumbnail"> 59 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail"))) { 61 <div class="thumbnail"><img src="@i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail")"></div> 62 } 63 64 <div class="document-list-item-content"> 65 66 <div class="small-nav"> 67 68 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype"))) { 69 <span class="document-type @type">@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype")</span> 70 } 71 @if(LinkTilSide == true) { //!string.IsNullOrWhiteSpace(type) && (type == "faktaark" || type == "skema")){ 72 <span class="separator"></span><span class="show-link"><a href='@i.GetString("Item.Dokumenter.Url")'>Vis @type</a></span> 73 74 } 75 </div> 76 77 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(pageName)) { 78 <div class="document-title">@pageName</div> 79 } 80 81 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Teaser"))) { 82 <div class="document-teaser">@i.GetString("Item.Dokumenter.Teaser")</div> 83 } 84 85 </div> 86 87 <div class="document-list-buttons @tooltipClass"> 88 89 @if (isFaktaark || AutogenererPDF) 90 { 91 string template="defaultPdf.html"; 92 if (isFaktaark) 93 { 94 template="FaktarkPdf.cshtml"; 95 } 96 97 foreach (char c in invalidFileNameChars) 98 { 99 validFilename = validFilename.Replace(c, '-'); 100 } 101 validFilename = validFilename.Replace('.', '-').Replace('"', '-'); 102 validFilename = validFilename + "_" + i.GetString("Item.Dokumenter.Id"); 103 104 //string filelink = ""+ i.GetString("Item.Dokumenter.Url") + "&LayoutTemplate="+template+"&pdf=true&filename=" + validFilename + ".pdf"; 105 string pdflink = "/Files/Filer/BARhandel/pdf_auto/" + validFilename + ".pdf"; 106 dokumentlink = pdflink; 107 <a href='@pdflink' class="main-button x" target="@openBlank">@i.GetString("Item.Dokumenter.LinkTekst")</a> 108 } 109 else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Link"))) 110 { 111 <a href='@i.GetString("Item.Dokumenter.Link")' class="main-button" target="@openBlank">@i.GetString("Item.Dokumenter.LinkTekst")</a> 112 } 113 114 115 @if(myList){ 116 <button class="add-to-my-list" data-url="@dokumentlink" data-id="@i.GetString("Item.Dokumenter.Id")" data-name="@pageName" data-type="@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype")">Tilføj "min liste"</button> 117 <span class="tooltip"></span> 118 } 119 120 </div> 121 122 <div class="clear"></div> 123 124 </div> 125 126 127 128 } 129 130 131 </div> 132 133 </div>
Error executing template "/Designs/barhandel2017/Paragraph/Dokumentliste.cshtml"
System.ArgumentException: Object type cannot be converted to target type.
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CleanupHelper.Init(AppDomain domain, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.InitHelper.CreateHelper()
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.CallHelperSafeHelper`2.AsAction()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.DefaultCallFunc[O](Func`1 f)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp..ctor(AppDomain toWatch, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CreateInitial()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.RegisterCleanup(String item, Boolean throwOnDefault)
  at RazorEngine.Templating.InvalidatingCachingProvider.CacheTemplate(ICompiledTemplate template, ITemplateKey templateKey)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.CompileAndCacheInternal(ITemplateKey key, Type modelType)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.GetCompiledTemplate(ITemplateKey key, Type modelType, Boolean compileOnCacheMiss)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using System; 3 @using System.Web; 4 @using System.Net; 5 @using System.IO; 6 7 @{ 8 9 //string heroSize = (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Size"))) ? GetString("Item.Size") : "small"; 10 //string heroImage = GetString("Item.Image"); 11 12 string openBlankLong = ((GetBoolean("Item.OpenInNewWindow"))) ? "_blank" : ""; 13 char[] invalidFileNameChars = Path.GetInvalidFileNameChars(); 14 int filecount = 0; 15 string accordId = "accordionid-" + GetString("ParagraphID"); 16 } 17 18 <div class="document-list collapsed" data-id="@GetString("ParagraphID")"> 19 20 <div class="accordion-title @accordId" data-id="@GetString("ParagraphID")">@GetString("Item.ParagraphName")</div> 21 22 <div class="accordion-content"> 23 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Tekst"))) { 24 <div class="document-long-text"> 25 @GetString("Item.Tekst") 26 27 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Linktekst"))) 28 { 29 string link = GetString("Item.Link"); 30 if (GetBoolean("Item.LinkTilPdf") == true) 31 { 32 link = "/Default.aspx?ID=" + GetString("Global.PageId") + "&paragraphid="+ GetString("ParagraphID") + "&LayoutTemplate=defaultPdf.cshtml&pdf=true&filename=" + GetString("Item.ParagraphName") + ".pdf"; 33 } 34 <a class="btn btn-green long-text-btn" href="@link" target="@openBlankLong">@GetString("Item.Linktekst")</a> 35 36 } 37 38 </div> 39 } 40 41 42 @foreach (LoopItem i in GetLoop("Item.Dokumenter")) 43 { 44 45 string openBlank = ((@i.GetBoolean("Item.Dokumenter.OpenInNewWindow"))) ? "_blank" : ""; 46 bool myList = ((@i.GetBoolean("Item.Dokumenter.ActivateAddToList"))) ? @i.GetBoolean("Item.Dokumenter.ActivateAddToList") : false; 47 string tooltipClass = (myList) ? "has-tooltip" : "no-tooltip"; 48 string hasThumbnail = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail"))) ? "has-thumbnail" : ""; 49 string type = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype"))) ? @i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype") : ""; 50 string pageName = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Titel"))) ? i.GetString("Item.Dokumenter.Titel") : i.GetString("Item.Dokumenter.PageName"); 51 var validFilename = pageName; 52 pageName = pageName.Replace("<br>"," ").Replace("<br/>", " ").Replace("<br />", " "); 53 bool isFaktaark = (i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype") == "faktaark") ? true:false; 54 bool LinkTilSide = i.GetBoolean("Item.Dokumenter.LinkTilSide"); 55 string dokumentlink = i.GetString("Item.Dokumenter.Link"); 56 bool AutogenererPDF = (i.GetBoolean("Item.Dokumenter.Autogenerer_PDF") == true) ? true : false; 57 58 <div class="document-list-item @hasThumbnail"> 59 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail"))) { 61 <div class="thumbnail"><img src="@i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail")"></div> 62 } 63 64 <div class="document-list-item-content"> 65 66 <div class="small-nav"> 67 68 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype"))) { 69 <span class="document-type @type">@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype")</span> 70 } 71 @if(LinkTilSide == true) { //!string.IsNullOrWhiteSpace(type) && (type == "faktaark" || type == "skema")){ 72 <span class="separator"></span><span class="show-link"><a href='@i.GetString("Item.Dokumenter.Url")'>Vis @type</a></span> 73 74 } 75 </div> 76 77 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(pageName)) { 78 <div class="document-title">@pageName</div> 79 } 80 81 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Teaser"))) { 82 <div class="document-teaser">@i.GetString("Item.Dokumenter.Teaser")</div> 83 } 84 85 </div> 86 87 <div class="document-list-buttons @tooltipClass"> 88 89 @if (isFaktaark || AutogenererPDF) 90 { 91 string template="defaultPdf.html"; 92 if (isFaktaark) 93 { 94 template="FaktarkPdf.cshtml"; 95 } 96 97 foreach (char c in invalidFileNameChars) 98 { 99 validFilename = validFilename.Replace(c, '-'); 100 } 101 validFilename = validFilename.Replace('.', '-').Replace('"', '-'); 102 validFilename = validFilename + "_" + i.GetString("Item.Dokumenter.Id"); 103 104 //string filelink = ""+ i.GetString("Item.Dokumenter.Url") + "&LayoutTemplate="+template+"&pdf=true&filename=" + validFilename + ".pdf"; 105 string pdflink = "/Files/Filer/BARhandel/pdf_auto/" + validFilename + ".pdf"; 106 dokumentlink = pdflink; 107 <a href='@pdflink' class="main-button x" target="@openBlank">@i.GetString("Item.Dokumenter.LinkTekst")</a> 108 } 109 else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Link"))) 110 { 111 <a href='@i.GetString("Item.Dokumenter.Link")' class="main-button" target="@openBlank">@i.GetString("Item.Dokumenter.LinkTekst")</a> 112 } 113 114 115 @if(myList){ 116 <button class="add-to-my-list" data-url="@dokumentlink" data-id="@i.GetString("Item.Dokumenter.Id")" data-name="@pageName" data-type="@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype")">Tilføj "min liste"</button> 117 <span class="tooltip"></span> 118 } 119 120 </div> 121 122 <div class="clear"></div> 123 124 </div> 125 126 127 128 } 129 130 131 </div> 132 133 </div>
Error executing template "/Designs/barhandel2017/Paragraph/Dokumentliste.cshtml"
System.ArgumentException: Object type cannot be converted to target type.
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CleanupHelper.Init(AppDomain domain, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.InitHelper.CreateHelper()
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.CallHelperSafeHelper`2.AsAction()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.DefaultCallFunc[O](Func`1 f)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp..ctor(AppDomain toWatch, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CreateInitial()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.RegisterCleanup(String item, Boolean throwOnDefault)
  at RazorEngine.Templating.InvalidatingCachingProvider.CacheTemplate(ICompiledTemplate template, ITemplateKey templateKey)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.CompileAndCacheInternal(ITemplateKey key, Type modelType)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.GetCompiledTemplate(ITemplateKey key, Type modelType, Boolean compileOnCacheMiss)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using System; 3 @using System.Web; 4 @using System.Net; 5 @using System.IO; 6 7 @{ 8 9 //string heroSize = (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Size"))) ? GetString("Item.Size") : "small"; 10 //string heroImage = GetString("Item.Image"); 11 12 string openBlankLong = ((GetBoolean("Item.OpenInNewWindow"))) ? "_blank" : ""; 13 char[] invalidFileNameChars = Path.GetInvalidFileNameChars(); 14 int filecount = 0; 15 string accordId = "accordionid-" + GetString("ParagraphID"); 16 } 17 18 <div class="document-list collapsed" data-id="@GetString("ParagraphID")"> 19 20 <div class="accordion-title @accordId" data-id="@GetString("ParagraphID")">@GetString("Item.ParagraphName")</div> 21 22 <div class="accordion-content"> 23 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Tekst"))) { 24 <div class="document-long-text"> 25 @GetString("Item.Tekst") 26 27 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Linktekst"))) 28 { 29 string link = GetString("Item.Link"); 30 if (GetBoolean("Item.LinkTilPdf") == true) 31 { 32 link = "/Default.aspx?ID=" + GetString("Global.PageId") + "&paragraphid="+ GetString("ParagraphID") + "&LayoutTemplate=defaultPdf.cshtml&pdf=true&filename=" + GetString("Item.ParagraphName") + ".pdf"; 33 } 34 <a class="btn btn-green long-text-btn" href="@link" target="@openBlankLong">@GetString("Item.Linktekst")</a> 35 36 } 37 38 </div> 39 } 40 41 42 @foreach (LoopItem i in GetLoop("Item.Dokumenter")) 43 { 44 45 string openBlank = ((@i.GetBoolean("Item.Dokumenter.OpenInNewWindow"))) ? "_blank" : ""; 46 bool myList = ((@i.GetBoolean("Item.Dokumenter.ActivateAddToList"))) ? @i.GetBoolean("Item.Dokumenter.ActivateAddToList") : false; 47 string tooltipClass = (myList) ? "has-tooltip" : "no-tooltip"; 48 string hasThumbnail = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail"))) ? "has-thumbnail" : ""; 49 string type = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype"))) ? @i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype") : ""; 50 string pageName = (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Titel"))) ? i.GetString("Item.Dokumenter.Titel") : i.GetString("Item.Dokumenter.PageName"); 51 var validFilename = pageName; 52 pageName = pageName.Replace("<br>"," ").Replace("<br/>", " ").Replace("<br />", " "); 53 bool isFaktaark = (i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype") == "faktaark") ? true:false; 54 bool LinkTilSide = i.GetBoolean("Item.Dokumenter.LinkTilSide"); 55 string dokumentlink = i.GetString("Item.Dokumenter.Link"); 56 bool AutogenererPDF = (i.GetBoolean("Item.Dokumenter.Autogenerer_PDF") == true) ? true : false; 57 58 <div class="document-list-item @hasThumbnail"> 59 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail"))) { 61 <div class="thumbnail"><img src="@i.GetString("Item.Dokumenter.Thumbnail")"></div> 62 } 63 64 <div class="document-list-item-content"> 65 66 <div class="small-nav"> 67 68 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype"))) { 69 <span class="document-type @type">@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype")</span> 70 } 71 @if(LinkTilSide == true) { //!string.IsNullOrWhiteSpace(type) && (type == "faktaark" || type == "skema")){ 72 <span class="separator"></span><span class="show-link"><a href='@i.GetString("Item.Dokumenter.Url")'>Vis @type</a></span> 73 74 } 75 </div> 76 77 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(pageName)) { 78 <div class="document-title">@pageName</div> 79 } 80 81 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Teaser"))) { 82 <div class="document-teaser">@i.GetString("Item.Dokumenter.Teaser")</div> 83 } 84 85 </div> 86 87 <div class="document-list-buttons @tooltipClass"> 88 89 @if (isFaktaark || AutogenererPDF) 90 { 91 string template="defaultPdf.html"; 92 if (isFaktaark) 93 { 94 template="FaktarkPdf.cshtml"; 95 } 96 97 foreach (char c in invalidFileNameChars) 98 { 99 validFilename = validFilename.Replace(c, '-'); 100 } 101 validFilename = validFilename.Replace('.', '-').Replace('"', '-'); 102 validFilename = validFilename + "_" + i.GetString("Item.Dokumenter.Id"); 103 104 //string filelink = ""+ i.GetString("Item.Dokumenter.Url") + "&LayoutTemplate="+template+"&pdf=true&filename=" + validFilename + ".pdf"; 105 string pdflink = "/Files/Filer/BARhandel/pdf_auto/" + validFilename + ".pdf"; 106 dokumentlink = pdflink; 107 <a href='@pdflink' class="main-button x" target="@openBlank">@i.GetString("Item.Dokumenter.LinkTekst")</a> 108 } 109 else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@i.GetString("Item.Dokumenter.Link"))) 110 { 111 <a href='@i.GetString("Item.Dokumenter.Link")' class="main-button" target="@openBlank">@i.GetString("Item.Dokumenter.LinkTekst")</a> 112 } 113 114 115 @if(myList){ 116 <button class="add-to-my-list" data-url="@dokumentlink" data-id="@i.GetString("Item.Dokumenter.Id")" data-name="@pageName" data-type="@i.GetString("Item.Dokumenter.Dokumenttype")">Tilføj "min liste"</button> 117 <span class="tooltip"></span> 118 } 119 120 </div> 121 122 <div class="clear"></div> 123 124 </div> 125 126 127 128 } 129 130 131 </div> 132 133 </div>
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Error executing template "/Designs/barhandel2017/Paragraph/tooltip.cshtml"
System.ArgumentException: Object type cannot be converted to target type.
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CleanupHelper.Init(AppDomain domain, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.InitHelper.CreateHelper()
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.CallHelperSafeHelper`2.AsAction()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.DefaultCallFunc[O](Func`1 f)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp..ctor(AppDomain toWatch, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CreateInitial()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.RegisterCleanup(String item, Boolean throwOnDefault)
  at RazorEngine.Templating.InvalidatingCachingProvider.CacheTemplate(ICompiledTemplate template, ITemplateKey templateKey)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.CompileAndCacheInternal(ITemplateKey key, Type modelType)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.GetCompiledTemplate(ITemplateKey key, Type modelType, Boolean compileOnCacheMiss)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 <div id="tooltip-content" style="display:none"> 3 @GetString("ParagraphText") 4 </div>