vejledning

Ordensregler for forebyggelse af brand

Hent PDF

Eksemplet er ment som en inspiration og vejledning til hvad ordensregler for forebyggelse af brand kan indeholde. Der kan være forhold i eksemplet, som ikke er relevante hos jer, så sørg for at tilpasse reglerne til jeres butik.

 • Flugtvejsdøre må ikke spærres.
 • Flugtvejs- og redningsåbninger for eksempel vinduer skal holdes ryddelige og kunne åbnes ud til det fri – blokér derfor ikke med varer, biler, cykler mv.
 • Selvlukkende branddøre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk. Selvlukkemekanismen må derfor ikke sættes ud af funktion af kiler, kroge, kasser og lignende.
 • På gange og trapper, som fungerer som flugtveje, må der ikke anbringes varer, affald, inventar, tekniske hjælpemidler eller andre genstande.
 • Teknikrum, som for eksempel ventilationsrum og el-tavlerum, må ikke bruges til opbevaring af for eksempel varer - med mindre Kommunalbestyrelsen/Det kommunale redningsberedskab har givet tilladelse.
 • Sørg for at holde brandslukningsudstyret frit – placér derfor ikke inventar, midlertidige salgsdisplays, transportudstyr eller andet foran det.
 • Vær forsigtig med at anvende åben ild.
 • Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under konstant opsyn.
 • Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
 • Kaffemaskiner, strygejern, el-ovne o.lign. elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug. Tag gerne stikproppen ud, så du er sikker.
 • Olie- og fernisklude mv. kan selvantænde. Efter brug skal de derfor anbringes i ubrændbar beholder med låg.
 • Brandfarlige væsker (for eksempel benzin, petroleum, acetone og sprit) skal opbevares i tillukkede beholdere.
 • Rygning må – hvis overhovedet - kun ske for eksempel udenfor, i rygerum eller i rygekabine.
 • Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg, som kun må bruges til tobaksaffald.
 
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter