vejledning

Opbevaring af brandfarlige væsker

Hent PDF

Bekendtgørelse og tekniske forskrifter om brandfarlige væsker

De tekniske forskrifter regulerer blandt andet opbevaring af brandfarlige væsker i butikker og på deres lagre:

  • I hvert salgs- og lagerlokale må der oplagres højst 800 oplagsenheder i grupper på hver højst 200 oplagsenheder. Den indbyrdes afstand mellem grupperne skal være mindst 10 m.
  • Uanset antallet af salgslokaler og lagerlokaler må butikkens samlede oplag ikke overstige 1.600 oplagsenheder, medmindre hvert enkelt oplag på højst 800 oplagsenheder indrettes i overensstemmelse med de tekniske forskrifters punkt 3.3.11.
  • Salgs- og lagerlokaler med brandfarlige væsker skal adskilles indbyrdes med mindst bygnings-del klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger mellem salgs- og lagerlokaler skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]. 

Definitionen af en oplagsenhed er: 1 liter af klasse I-væske, 5 liter af klasse II-væske eller 50 liter af klasse III-væske. Klassifikationen fremgår af de tekniske forskrifter punkt 1.1.24. Ved tvivl om klassifikationen af forskellige produkter, kan man fx bede leverandøren eller producenten om at opgive det.

For mere information, se Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter