Instruktion af personale

I butikker med plads til flere end 150 personer

I butikker, hvor der er plads til flere end 150 personer, skal personalet instrueres i følgende forhold:

Arbejdsgiveren eller den daglige ansvarlige har ansvaret for, at personalet får denne instruktion. Det er vigtigt, at instruktionen kommer til udtryk i de daglige rutiner og ikke blot, når den gennemføres en gang om året.

Det er en god idé ikke alene at informere mundtligt om evakueringsmulighederne, men også at vise hvor brandslukningsmateriellet og flugtvejene er placeret og for eksempel afprøve varslingssystemet og brandslukningsmateriellet. Personalet skal selv kunne starte brandslukningen, hvis det er sikkert, og de ikke udsætter sig selv for fare.

I butikker med plads til færre end 150 personer

I butikker, hvor der er plads til færre end 150 personer er det en god idé – og altså ikke et krav - at personalet har et indgående kendskab til bygningens indretning og er bekendte med evakuerings- og brandslukningsforholdene. Det kan ske i forbindelse med den introduktion, som de får til arbejdspladsen og deres arbejdsopgaver, eller på et personalemøde.

Personalet bør især kende til:

Det er vigtigt, at der i det daglige arbejde er fokus på at forebygge brand. Det er derfor også en god idé at have ordensregler for forebyggelse af brand.

Vis gerne personalet hvor brandslukningsmateriellet og flugtvejene er placeret og afprøv eventuelt brandslukningsmateriellet, så de ved, hvordan det bruges.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste