tjekliste

Tjekliste - Flugtveje, branddøre og brandslukningsmateriel

Hent PDF

Sørg for:

 • At inventar, salgsdisplays mv. placeres så de er i overensstemmelse med en eventuelt inventarplan fra Kommunalbestyrelsen/Det kommunale redningsberedskab

 • At gangarealer, trapper og gårdarealer, som fungerer som flugtveje, er frie og ryddelige i hele deres bredde. 

 • At flugtveje er godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen). 

 • At gangarealer til alle flugtveje fra salgslokaler er frie i mindst 1,3 meter af bredden (for salgslokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter). 

 • At oversigterne over nødudgange og flugtveje hænger synligt et eller flere steder i butikken og ikke er dækket til, og at den er gennemgået med personalet. 

 • At det er nemt at finde flugtveje og nødudgange. Hvis ikke, skal der hænge synlige sikkerhedsskilte, som tydeligt viser det. 

 • At overflader på vægge langs flugtveje ikke er forringet i brandmæssig henseende, for eksempel ved at der er hængt træfiberplader, stof eller andet brandbart materiale op. 

 • At flugtvejsdøre ikke er dækket med skærmvægge o.lign. eller blokeret af inventar, tekniske hjælpemidler, varer eller affald. 

 • At der udvendigt ved flugtvejsdørene er fri passage og ingen parkerede motorkøretøjer, knallerter, cykler, beplantning eller andet, som kan hindre evakuering. 

 • At døre, porte, adgangsveje og redningsarealer, som redningsberedskabet skal bruge, er frie til passage. 

 • At døre mellem gange og trapper ikke er fastholdt i åben stilling, for eksempel med en kile, kroge, kasser og lignende. 

 • At selvlukkende branddøre kun står åbne, hvis de har lovligt installeret automatisk branddørlukningsanlæg. Selvlukkemekanisme på døre må ikke sættes ud af funktion.

 • At flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj og kan åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag anbragt i bekvem højde over gulvet. Skydedøre i flugtveje skal kunne åbne automatisk. 

 • At flugtvejsbelysningen og skilte altid virker og er synlige, så de giver mulighed for tilstrækkelig orientering til hurtig flugt. 

 • At brandslukningsmateriellet er synligt og let tilgængeligt. Sæt derfor ikke inventar, midlertidige salgsdisplays, transportudstyr eller andet foran det.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter