Brand- og evakueringsøvelser

Der er ikke generelt krav om, at butikker holder brand- og evakueringsøvelser. Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) kan dog i særlige tilfælde udstede krav om årlig brandøvelse.

Butikken kan selv stå for gennemførelsen af brand- og evakueringsøvelserne. Det er naturligt at inddrage sikkerhedsorganisationen i det forberedende arbejde, til at observere forløbet og efterfølgende evaluere og eventuelt indarbejde erfaringerne i en ny instruks.
 
Det viser sig måske også, at personalet har brug for yderligere kendskab til brand- og evakueringsinstruksen, varslings- og alarmsystemet samt brugen af brandslukningsmateriellet.
 
Der er også private udbydere, som arrangerer brand- og evakueringsøvelser samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste