Brand- og evakueringsinstruks

Brand

Brand- og evakueringsinstruksen skal informere personalet om, hvad de skal gøre, hvis de på et tidspunkt skal evakuere butikken på grund af brand. Den skal hænge på alarmeringssteder og på steder, hvor personalet jævnligt færdes. Instruksen kan samtidig indgå i en samlet beredskabsplan med informationer om, hvordan butikken vil håndtere forskellige krisesituationer fx røveri og personskade, og som fastlægger retningslinjer for alarmering og evakuering i de pågældende situationer.

Alle butikker kan med fordel have en brand- og evakueringsinstruks. I butikker med plads til flere end 150 personer, er det ikke en mulighed men et krav, at de har en instruks, som den daglige ansvarlige gennemgår mindst én gang om året med hele personalegruppen.

For at håndtere en faresituation bedst muligt, bør særlige personer være udpeget til at varetage opgaverne. For eksempel vil det typisk være en eller flere ledere, som har ansvaret for at tjekke, om alle er kommet ud, da de ved, hvem der er mødt på arbejde den pågældende dag. Her er det en idé ikke at skrive navne, men funktioner/titler, så instruksen ikke skal ajourføres ved udskiftning eller omplacering af personalet.

Det kan være en god idé at bruge jeres plan over flugtveje og nødudgange til at illustrere, hvem, der har ansvaret for at evakuere hvilke dele af butikken, og hvilke flugtveje og nødudgange de skal bruge under evakuering.

Andre faretruende situationer

Det anbefales, at I har retningslinjer for, hvordan I håndterer andre faretruende situationer, for eksempel bombetrusler, og at personalet er instrueret heri. Der er ikke krav om, at butikker har sådanne retningslinjer og heller ikke til indholdet i dem.

Det kan være en god idé at udpege en ansvarlig, som modtageren af for eksempel bombetruslen kan henvende sig til med sine notater og øvrige oplysninger. Den ansvarlige skal ud fra dette vurdere situationen og om der skal reageres på den – dernæst handle ud fra retningslinjerne.

I tilfælde af at der skal reageres på trusler eller fund af mistænkelige genstande, bør retningslinjerne også indeholde en plan om evakuering af butikken. Samme fremgangsmåde kan bruges som ved brand.

Det er samtidig en god idé, at I drøfter og eventuelt skriver ned, hvordan de ansatte skal forholde sig til situationer, som I ikke har specifikke retningslinjer for, men som kan være faretruende og derfor kræver hurtig handling. Det kan for eksempel være, at den ansatte finder en pose hvidt pulver. Her er det vigtigt, at den ansatte ved, om han på egen hånd skal kontakte politiet eller i stedet sin nærmeste leder, som tager sig af det videre forløb. De ansatte bør samtidig vide, om de eller deres nærmeste leder beslutter, om butikken skal evakueres efter evakueringsplanen, eller om andre tiltag skal iværksættes.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste