Brand og evakuering

En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af brand og andre faretruende situationer, som for eksempel bombetrusler, kan betyde forskellen på liv og død. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvordan de skal reagere, hvis uheldet er ude. Det giver både personale og kunder en større sikkerhed i dagligdagen, hvis butikkens personale har et godt kendskab til butikkens indretning, alarmeringssystem samt procedurer i forbindelse med brand og andre faretruende situationer.

Dette materiale henvender sig til arbejdsgivere, ledere, andre driftsansvarlige ift. brandsikkerhed samt sikkerhedsorganisationen. Materialet informerer om de instruktions- og proceduremæssige krav, som stilles til butikker i relation til brandforebyggelse og – bekæmpelse samt andre faretruende situationer. Materialet indeholder desuden konkrete eksempler på de procedurer, som større butikker skal instruere deres ansatte i.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste