vejledning

Praktiske råd til forberedelse og gennemførelse

Hent PDF

Det er vigtigt, at alle forstår instruktionen og oplæringen, fx hvorfor arbejdet skal udføres på den givne måde, og hvordan man rent praktisk udfører arbejdet korrekt.

Overvej, om instruktionen er relevant for andre end den nyansatte, fx medarbejdere inden for samme arbejdsområde, som kan have brug for at få genopfrisket instruktionen.

Forberedelse
Grundlaget for en god instruktion og oplæring er forberedelsen.

F.eks.:

 • Overvej, hvad du vil fortælle af teori og evt. hvilke praktiske øvelser, der skal afprøves. Brug tjeklisten til instruktion som din egen huske- og tjekliste — tilpas den eventuelt.
 • Skriv de vigtigste ting ned, så du har en fast struktur.
 • Udarbejd/find evt. relevante overheads, tegninger mv.
 • Sørg for, at der er ro og tilstrækkelig tid.
 • Overvej hvor instruktionen skal foregå, fx i personalerummet, på lageret, i butikken.

Gennemførelse af instruktionen og oplæringen
Særligt ved instruktion og oplæring i løfte- og arbejdsteknik, brug af maskiner og brug af stoffer og materialer er det en god idé at kombinere teori med praktiske øvelser.

Teori
Når instruktionen vedrører viden om, hvordan man håndterer situationer med vold, trusler om vold, tyveri og røveri vil en teoretisk gennemgang egne sig godt. Instruktionen kan med fordel gennemføres for alle medarbejderne, ikke mindst fordi det er vigtigt, at alle kender procedurerne og kan agere i overensstemmelse hermed.

Ved instruktion i løfte- og arbejdsteknik kan det være nyttigt at gennemgå, hvilke fysiske belastninger kroppen udsættes for ved uhensigtsmæssig udførelse af arbejdet. På samme måde er det vigtigt at kende til faren ved at benytte kemiske produkter, som eksempelvis kan give forgiftninger, ætsningsskader, allergi, eksem eller andre varige skader på helbredet.

Når den teoretiske instruktion skal gives, er det vigtigt at:

 • Kende medarbejderens forudsætninger for at forstå instruktionen — f.eks. er ung, ny i job, har svært ved det danske sprog.
 • Sikre, at medarbejderen forstår instruktionen og oplæringen.
 • Sikre, at medarbejderen forstår hvorfor instruktion og oplæring er nødvendig.
 • Give mulighed for, at der kan stilles spørgsmål - også de ”dumme”.

Praktisk øvelse
Det kan være svært at overføre teori til praksis. Derfor er det væsentligt, at medarbejderen får afprøvet tingene i praksis - når der er mulighed herfor.

Når den praktiske øvelse gennemføres, er det vigtigt at:   

 • Vise hele arbejdsprocessen og derefter dele den op (fra helhed til dele).
 • Sikre koncentration og ro omkring instruktionen - undgå udenomssnak.
 • Give mulighed for, at der kan stilles spørgsmål - også de ”dumme”.

Efter instruktionen og oplæringen
For at sikre, at instruktionen og oplæringen er forstået, er det en god ide at:

 • Stille uddybende spørgsmål for at se, om medarbejderen har forstået det, der er blevet sagt.
 • Lade medarbejderen udføre opgaven og gentage og forklare de vigtigste ting.
 • Tjekke om opgaven udføres som instrueret.
 • Iagttage om medarbejderen virker fortrolig med den måde, arbejdet skal udføres på.
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter