vejledning

Praktiske råd for opfølgning

Hent PDF

Efter instruktionen og som en del af oplæringsforløbet skal der følges op på, om medarbejderen har forstået instruktionen; blandt andet ved at iagttage medarbejderen.

Det er vigtigt, at instruktionen følges op af alle ledere og medarbejdere i virksomheden. Det nytter eksempelvis ikke meget at undervise en nyansat i løfte- og arbejdsteknik, hvis vedkommende efterfølgende kan se, at de øvrige kolleger og ledere ikke benytter sig af principperne. Det samme gør sig gældende ved alle andre områder, herunder ved maskinsikkerhed, kemi, ryddelighed mv.

Personlig kontakt
Udpeg en fast vejleder som arbejder tæt sammen med medarbejderen, og som har til opgave at vejlede og kontrollere, om der indsniger sig uvaner eller benyt en jobtræner. Det er også vigtigt, at der gives opmuntring og positiv opmærksomhed, når medarbejderen gør det godt.

Skab en holdning til at tage vare på sig selv og hinanden
Det er vigtigt, at der bliver skabt en fælles positiv holdning til at tage vare på sig selv og hinanden. Skab en kultur, hvor risikofyldt adfærd er uacceptabel og bliver opfattet som uprofessionel.

Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen på personalemøder eller lignende. Tal om de risici, der findes i det daglige arbejde, og sørg for, at alle tager dem alvorligt.

Skriftlige instruktioner
Skriftlige instruktioner kan supplere de mundtlige og være en god støtte for medarbejderne. Fx kan man udarbejde en folder, der hurtigt giver overblik over de væsentligste forhold, som skal huskes.

Synlige påmindelser
Synlige påmindelser kan f.eks. være skilte, etiketter, osv.  Disse kan ikke erstatte instruktionen, men skal betragtes som et supplement til instruktionen.

Formuler teksten, så den henvender sig direkte til læseren, fx ” Husk, inden du går i gang, at…”.

Placér skiltet det sted, hvor arbejds-opgaven udføres, eller hvor med-arbejderne ofte kommer forbi eller opholder sig.

Brug skilte de mest relevante steder f.eks.:

  • Ved farlige maskiner.
  • Ved opbevaring af kemikalier.
  • I forbindelse med intern færdsel på varelagre.
  • Hvor personlige værnemidler er påkrævet.
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter