Værktøj

Hvornår skal der gives instruktion og oplæring - materiale

Hent PDF

Ved ansættelsen
Alle nyansatte skal have oplæring og instruktion, inden de begynder at udføre arbejdsopgaverne.

Ved ændringer:

  • forflyttelse
  • nye arbejdsopgaver
  • nyt eller ændret arbejdsudstyr
  • indførelse af ny teknologi

Hvis ovenstående har medført ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene, skal de berørte medarbejdere have fornyet deres instruktion og oplæring.

Brug af medarbejdere fra en fremmed virksomhed
Vikarer, håndværkere og andre fra fremmede virksomheder, der udfører arbejde på virksomheden, skal have instruktion om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for deres arbejde, fx brug af virksomhedens maskiner. Det kan ske ved udlevering af relevante brugsanvisninger mv.

Unge under 18 år
Der skal føres et særligt effektivt tilsyn med unge under 18 år. Tilsynet skal føres af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne indsigt i arbejdet.

Det kan være en idé at udpege en fast medarbejder, som gennemfører selve instruktionen og oplæringen af den unge, og som er tilknyttet den unge i starten.

Husk, at der er særlige regler omkring unges arbejdstid, og at der er nogle typer af arbejdsopgaver, de unge ikke må udføre, eller kun må udføre i begrænset omfang. Som eksempel kan nævnes, at der er skærpede krav i forhold til løft, skub og træk og i forhold til brug af stoffer og materialer. Derfor skal der også udarbejdes en særlig APV for de unge. Den skal være med til at give overblik over arbejdsmiljøforholdene, og sikre at de er i orden.

Det er vigtigt, at den ansvarlige for instruktionen og oplæringen ikke lader den unge arbejde på egen hånd, førend der er sikkerhed for, at arbejdet udføres forsvarligt. Hvis arbejdet indeholder særlige risikomomenter, og/eller den unge er uerfaren, kan det være nødvendigt at overvåge arbejdet.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter