vejledning

Hvem skal give instruktion

Hent PDF

Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvem der skal stå for den praktiske gennemførelse af instruktionen og oplæringen. Det formelle ansvar ligger altid hos arbejdsgiveren. Overvej hvem der vil være bedst til at lære fra sig — for eksempel:

Arbejdsleder, medarbejder med særlig viden om arbejdsmiljø eller sikkerhedsrepræsentant
De er selv vant til at udføre opgaverne og kender arbejdsmiljøforholdene i butikken. De vil derfor ofte være gode til at gennemføre den prak-tiske instruktion og oplæring.

De kan også udpeges som interne jobtrænere, der giver råd og vejledning i sikkert og sundt arbejdsmiljø, når arbejdsprocesserne gennemføres, og kontrollerer at arbejdet bliver udført efter den givne instruktion.

Kollega/leder
De kan fungere som ”et godt eksempel” for den nye medarbejder. Ved at iagttage hvordan de erfarne medarbejdere udfører opgaven, oplæres den nye medarbejder i arbejdsstedets praksis. En erfaren kollega kan også oplære en kollega ved ”sidemandsoplæring”, hvor den erfarne kollega viser den nyansatte, hvad vedkommende skal gøre i konkrete situationer og fortæller om egne erfaringer.

Leverandører
De kan instruere i brug af en nyanskaffet maskine eller teknisk hjælpemiddel eller i brugen af de kemiske produkter, der anvendes.

Særlig kvalificeret instruktør
Virksomheden kan vælge at ansætte en medarbejder med særlige kvalifikationer eller at rekvirere ekstern rådgiver til at stå for instruktion i fx arbejdsteknik ved løft og arbejdsstillinger.

Uddannelse af jobtrænere
Virksomheden kan vælge at lade ud-valgte medarbejdere tilegne sig særlig viden og fungere som interne job-trænere inden for nogle områder, fx:

  • ergonomi, fx løfte- og arbejdsteknik, arbejde i udgangskasser
  • maskinsikkerhed, fx for maskiner i produktionsområder
  • kemikalier, fx til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, håndtering og opbevaring.

For at sikre, at vedkommendes kompetencer altid er tidssvarende, bør jobtrænerne have adgang til opgradering af viden.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter