Skema daglige opgaver

Eksempler på daglige opgaver

Generelt

 • Deltage i møder i AMO

Løbende opmærksomhed og kontrol

 • Holde et vågent øje med om arbejdsmiljø-forholdene er i orden. Det drejer sig ikke om at være politibetjent og irettesætte kollegaerne. Hvis forholdene ikke er i orden, handler det om at få sagen undersøgt og fundet en løsning.
 • Er der tale om overhængende fare, som ikke kan afværges med det samme, kan arbejdet eventuelt standses. Hvis en risiko ikke kan fjernes, skal AMO’s formand eller ledelsen underrettes.
 • Være med til at sikre, at de ansatte får effektiv oplæring og instruktion, som passer til de ansattes behov
 • Iagttage om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er ved eller er opstået arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder:
  • Fysiske forhold.
   F.eks. om der er tilstrækkelig med plads til at kunne færdes, om nødudgange og flugtveje er fri til passage, og om indeklimaet er behageligt.
    
  • Ergonomiske forhold.
   F.eks. om inventar og indretning sikrer, at der kan arbejdes i gode arbejdsstillinger, om der anvendes tekniske hjælpemidler ifm. håndtering af tunge varer, samt at der ikke håndteres for tunge varer, og der generelt anvendes korrekt arbejdsteknik.
    
  • Psykiske forhold.
   F.eks. om der foregår mobning, om der er procedurer for håndtering af røveri, herunder om de ansatte ved, hvordan de skal håndtere røveri, om de ansatte føler de kan håndtere vrede eller voldelige kunder, samt om der er en generel god trivsel på arbejdspladsen
    
  • Kemiske og biologiske forhold.
   F.eks. at der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, og at de ansatte anvender farlige produkter på en sikker og forsvarlig måde
    
  • Ulykkesfarer.
   F.eks. om stiger og tekniske hjælpemidler er intakte og blevet efterset som beskrevet i leverandørbrugsanvisningen. Om maskiner og tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges forsvarligt, og at man kan færdes sikkert uden risiko for at falde.
    
  • Unges arbejdsmiljøforhold.
   F.eks. om den skærpet instruktions og oplærings pligt bliver overholdt, om vægtgrænser for løft og skub og træk overholdes, om de kun arbejder med de maskiner, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer de må bruge, herunder om de bruger dem korrekt, og om der bliver ført et skærpet tilsyn med de unge
    
  • Gravides arbejdsmiljøforhold.
   F.eks. om de udfører for belastende arbejdsopgaver, der kan påvirke graviditeten eller arbejder med produkter, der kan skade fosteret.
    

APV

 • Varetage det praktiske APV-arbejde i det område arbejdsmiljø-repræsentanten og arbejdsleder-repræsentanten dækker.

  Det kan f.eks. være planlægning af den praktiske gennemførelse, uddeling/indsamling af spørgeskemaer, analyse af resultater og udarbejdelse af handlingsplan for løsning af evt. problemer.

Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning

 • Bidrage med viden og praktisk erfaring om arbejdsmiljø i projekterings-/planlægningsfase ved planlægning af væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet ved:
  • Udvidelse, ombygninger eller etablering af nye afdelinger
   Det kan f.eks. være i forhold til indkøb af inventar og indretning af butikken, så der sikres gode pladsforhold, og at der kan arbejdes i korrekte arbejdsstillinger. Eller ved installering af nyt lys eller klimasystem, så arbejdsmiljøet indtænkes fra start.
    
  • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
   Det kan f.eks. være ved indkøb af pappresser, løfteredskaber, produktionsudstyr, så de passer til behovene, og tilgodeser arbejdsmiljøet.
    
  • Indførelse af ny teknologi, f.eks. varesikringssystemer og selvbetjeningskasser
   Det kan f.eks. være i forhold til at få tilrettelagt/gennemført instruktions- og oplæringsforløb, samt anden information til de ansatte.
    
  • Indkøb af stoffer og materialer
   Det kan f.eks. være rengøringsprodukter eller produkter, der bruges i dekorationsafdeling og blomsterbutik, så der vælges de mindst farlige produkter og evt. indkøbes korrekte beskyttelses-handsker/-masker.
    
  • Planlægning af ændringer i arbejdsgange, -processer og metoder
   Det kan f.eks. være ved indførelse af selvbetjenings-kasser, som kræver anden oplæring og instruktion eller ved indførelse af nye service og salgsmetoder, f.eks. at kunne håndtere kundesituationer med konflikter
    

Undersøgelse af arbejdsskader

 • Ulykker, forgiftningstilfælde og sundhedsskader
 • Ændre forhold, som har været årsag til skaden, så lignende skade ikke sker igen

Information og rådgivning om arbejdsmiljø

 • Orientere alle ansatte om AMO’s arbejde
 • Rådgive medarbejdere, arbejdsledere og arbejdsgiveren om arbejdsmiljøet og om samarbejdet om arbejdsmiljøet.
 • Motivere medarbejdere og arbejdsledere til en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet – f.eks. opfordre til brug af tekniske hjælpemidler, overholde løftegrænser, bruge farlige kemikalier korrekt samt følge den instruktion og oplæring, de har fået

 

Samarbejde om arbejdsmiljø

 • Samarbejde med medarbejdere og arbejdsledere om arbejdsmiljøopgaverne
 • Inddrages i alle aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte og forebygge risici
 • Inddrage et evt. arbejdsmiljøudvalg, hvis der er problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, og så man i fællesskab kan finde den rette løsning. Inddrag også udvalget, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for arbejdsmiljøgruppens aftalte kompetenceområde
 • Være kontaktled mellem medarbejdere/arbejdsledere og et evt. arbejdsmiljøudvalg

 

Download word-version af skemaet

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste