faktaark

Fakta om Vurdering af træk og skub

Hent PDF

Det siger loven

Vurdering af træk og skub

 • Transportudstyr med en totalvægt (vogn + gods) på under 200 kg giver erfaringsmæssigt ingen fysiske problemer ved kørsel på vandret, kørefast underlag og under gode pladsforhold
 • Ved en totalvægt over 200 kg skal de forhold, der har betydning for belastningen, vurderes. Læs mere under ”Faktorer, der har betydning for skub og træk”
 • Er totalvægten over 500 kg skal forholdene særligt vurderes, da en sådan totalvægt erfaringsmæssigt kan være problematisk i forhold til, hvor mange kræfter medarbejderen skal bruge. I stedet vil der med fordel kunne anvendes selvkørende transportudstyr


Hvis medarbejderen står i en skrå stilling med kroppen, når der skubbes og trækkes, vil det ofte være tegn på, at belastningen er for stor.

Godt at vide

Faktorer, der har betydning for træk og skub:

Transportudstyret

 • Hjulenes diameter og bredde, fx kræver ujævnt, porøst underlag større hjul
 • Om der er faste eller luftfyldte dæk, fx kræver ujævnt, porøst underlag luftfyldte dæk
 • Om hjulene er drejelige eller retningsfaste
 • Håndgrebenes højde bør være ca. 100 cm fra gulv med mulighed for regulering +/- 10 cm og ved baglæns træk lidt lavere
 • Håndgrebenes bredde bør være ca. 45 cm og tykkelsen ca. 3-5 cm
 • At transportudstyret er vedligeholdt. Dårligt vedligeholdte og urene hjul samt defekter øger belastningen
 • Underlagets beskaffenhed (transportvejen)
 • Huller, ujævnheder, porøst underlag og hældninger øger belastningen


Pladsforhold

 • Om der er plads til at komme omkring med varer, der transporteres på transportudstyr, herunder manøvrering om hjørner o. lign.
 • Om der er tilstrækkelig plads til at arbejde i gode arbejdsstillinge


Synsforhold

 • Om der er tilstrækkelig lys på transportvejen
 • Om der er gode oversigtsforhold, fx at læsset ikke begrænser udsynet
   

Uforudsete hændelser

 • Om læsset er pakket stabilt, så det ikke vælter eller forskubber sig
 • Om vægten er fordelt ligeligt
   

Stabilitet af materiel og byrde/læs

 • Om der er tilstrækkelig lys på transportvejen
 • Om der er gode oversigtsforhold, fx at læsset ikke begrænser udsynet


Hastigheds- og retningsændringer

 • Om der kræves hyppige igangsætninger, opbremsninger og retningsændringer


Arbejdsmetode

 • Om det er muligt at udnytte egen kropsvægt
 • Om der trækkes eller skubbes – som udgangspunkt er det mindre belastende at skubbe end at trække
 • Om der trækkes forlæns (transportudstyr bagved personen) eller baglæns – som udgangspunkt vurderes baglæns træk at være mere belastende en forlæns træk


Arbejdsstillinger og bevægelser

 • Hvis du skal læne dig meget forover for at skubbe udstyret og bagover, når du trækker, øger du risikoen for at glide, snuble eller falde  


Arbejdets frekvens og varighed

 • Hvor hyppigt trækkes og skubbes der, og hvor ofte skal der sættes i gang
 • Hvor lang tid af arbejdsdagen der køres med transportudstyr
 • Er der mulighed for variation med andet arbejde eller mindre pauser

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

www.hvordandubedst.dk
 

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter