faktaark

Fakta om Unges arbejde
– stoffer og materialer

Hent PDF

Det siger loven

 • Unge under 18 år må ikke arbejde med farlige kemikalier. Er produktet faremærket, må unge under 18 år ikke bruge det
 • Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler
 • Unge under 18 år må ikke tørre op, hvis der bliver spildt et farligt kemikalie
 • Hvis de unge arbejder i lokaler, hvor andre bruger faremærkede produkter, skal det vurderes, om de unge kan blive udsat for påvirkninger.
 • Arbejdsgiveren skal i sin oplæring og instruktion af den unge under 18 år fortælle, hvilke produkter den unge under 18 år ikke må anvende, og hvilke de må anvende
 • Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for farlige kemikalier. I arbejdspladsbrugsanvisningen skal der stå, om unge under 18 år må arbejde med produktet
 • Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres og gennemgås i forbindelse med oplæring og instruktion af den unge under 18 år
 • Vær opmærksom på, at det skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen, hvis der er tale om produkter, der ikke må benyttes af unge under 18 år

Godt at vide

 • Sørg for, at de unge har forstået, hvad der står i arbejdspladsbrugsanvisningen, og at den ikke blot er gennemlæst
 • Sørg for, at arbejdspladsbrugsanvisninger er tilgængelige for de unge, og at etiketter på bøtter, flasker osv. er tydelige, læsbare og ajourført
   
 • Vedr. farlige kemikalier: På emballagen og i sikkerhedsdatabladet har leverandøren pligt til at mærke produktet med faremærker, hvis de fx er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, kan medføre allergi, eller som indeholder opløsningsmidler.
 • Vedr. vurdering af om unge kan blive udsat for faremærkede produkter: Vurderes de at blive det, må de unge ikke arbejde i det pågældende lokale. Det gælder fx ved organiske opløsningsmidler og stoffer og materialer, der afgiver dampe, støv eller aerosoler i lokalet.
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter