faktaark

Fakta om Pallereoler

Hent PDF

Det siger loven

 • Pallereolerne må ikke være defekte eller have mangler
 • Pallereolerne skal være tydeligt mærket med den maksimalt tilladte belastning
 • Enkeltstående pallereoler skal være boltret fast til gulvet på alle reolben. Underlaget skal være stabilt, så bolten sidder ordentlig fast og kan holde reolen
 • Når 2 pallereoler står to og to med ryggen mod hinanden, skal de yderste reolben være boltret fast i gulvet, mens de to bagerste hold reolben skal være boltret sammen
 • Vanger skal være fastgjorte og sikrede med split
 • Enderne af reolen ud mod køreveje skal være beskyttet med et værn, så eventuel påkørsel ikke får reolen til at falde sammen. Tal med leverandør herom
 • Enkeltstående reoler, der står ud i lagerrummet, og hvor der er færdsel bag ved, skal have et net, en fast bagplade eller anden form for stoppemekanisme fra 2 meters højde og opefter for at undgå, at varer kan blive skubbet ud på den anden side
 • Vanger, reolben og andet, der bliver beskadiget, skal straks repareres eller udskiftes
 • Ved et fast arbejdssted eller en gang under en pallereol skal der monteres beskyttelse mod nedfaldende varer, fx en fast plade eller net
 • Hvis medarbejdere skal kunne gå ind under reolen for at hente en vare fra en plukpalle, skal frihøjden til den overliggende vange være i 2,1 meters højde
 • Hvis man skal kunne stille en palle ind i reolen, kræver det ca. 2-2,5 meter friareal ud for afsætningsstedet for at kunne manøvrere palleløfteren. Samme plads skal der også være i den retning, man skubber og trækker, da både person og palleløfter fylder dette tilsammen

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning:
§ 13. (Stk. 3 er udeladt) § 10. Stk. 4. og § 19. (Stk. 2 og 3 udeladt).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 om arbejdets udførelse:
§ 10. og § 17.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler:
§ 4. § 5. Stk. 3.,  § 6., § 7., § 8. (Stk. 2, 3 og 4 er udeladt)
§ 9. (Stk. 2 og 3 er udeladt.), § 14. (Stk. 3. er udeladt.), § 15. og § 16.

Godt at vide

 • Placer varerne stabilt og sikkert, så de ikke stikker ud, og I kan støde ind i dem
 • Placer ikke mere på pallereolen, end den er angivet til at kunne bære
 • Tænk over, hvilke varer I placerer hvor. Tunge og uhåndterbare varer bør placeres nederst. De lette og mindre varer bør placeres øverst
   
 • Indret reolen, så der ved indsætning af paller i gulvniveau er en frihøjde på ca. 5-10 cm over pallen. Ved afsætning af paller højere oppe bør frihøjden være 20-30 cm over pallen
 • Overvej et palleudtræk. Det gør det muligt at plukke fra pallen fra 3 sider uden, at der tages hensyn til en overliggende vange
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter