faktaark

Fakta om Flugtveje

Hent PDF

Det siger loven

Flugteveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange.

 • Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert

 • Gangarealer til alle flugtveje fra salgslokaler skal være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for salgslokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter)

 • Flugtvejsdøre må ikke blokeres af inventar, tekniske hjælpemidler, varer og affald mv.

 • Døre i flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle

 • Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile

 • Flugtveje skal være godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen)

 • Rulledøre, skydedøre, svingdøre o. lign., som indgår i flugtvejen, skal tillade fri passage

 • Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes

 • Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange, og dæk ikke flugtvejsskilte til med pynt eller andet

 • Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugteveje op et synligt sted

Godt at vide

 • Regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet

 • I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet

 • Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler og andet foran døre og vinduer, der fungere som flugtveje/nødudgange
   

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter