faktaark

Fakta om Ekspeditionsdiske

Hent PDF

Det siger loven

 • Disken skal være indrettet og placeret, så de arbejdsfunktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og
  -bevægelser

 • Disken skal være indrettet, så den så vidt muligt passer til de personer, der arbejder ved den

 • Arbejdshøjden, som svarer til den højde, som hænderne arbejder i ved fx indpakning af varer, bør ligge 5-10 cm under albuehøjde

 • Der skal være plads til at kunne arbejde i forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser En tommelfingerregel er, at en person har behov for ca. 1x1 meter friplads, dvs. 1 meter til siden og 1 meter fremad/bagud til at kunne bevæge sig frit.

 • Ved arbejde i lavt niveau, fx ved arbejde ved nederste hylder, er pladsbehovet fremad/bagud min. 110 cm. Ved stående arbejde er pladsbehovet mellem 75 og 90 cm. Dertil skal lægges den plads, det kræver for at åbne låger og skuffer

 • De redskaber og materialer, der anvendes, skal kunne anbringes og opbevares lettilgængeligt

 • Kulde- og trækgener fra åbne døre og vinduer skal undgås, fx ved at placere disken i passende afstand fra dørpartier

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer om faste arbejdssteders indretning: § 19 Find den på bfahandel.dk/50032

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer om arbejdets udførelse: § 4 og §10
Find den på bfahandel.dk/50033

Godt at vide

 • Undgå generende reflekser fra genspejling i overfladen på ekspeditionsdisken, fx ved anden placering af de lyskilder, der giver anledning til reflekser, eller ved at flytte disken

 • Hold disken ren og ryddelig, både på og under disken, men også på gulvarealet omkring disken

 • Sørg for, at disken er indrettet og udformet, så de redskaber og materialer, der anvendes på disken, kan anbringes og opbevares lettilgængeligt

 • Placer de ting I ofte bruger i forbindelse med ekspeditionerne i nærheden af dér, hvor I bruger dem

 • Hvis arbejdet ved disken er meget stillestående, så brug de muligheder, der findes, for at variere med mere gående/bevægende arbejde andre steder i butikken

 • Hvis gulvet er hårdt at stå på, så overvej stødabsorberende måtter

 • Placer disken, så der er rimelig mulighed for at have overblik over butikslokalet, for at modvirke tyveri- og røverisituationer

 • Ved nyindkøb: Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i overvejelserne om indretning og udformning

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

www.hvordandubedst.dk

Fra Arbejdstilsynet

At-vejledning A.1.15 om Arbejdspladsens indretning og inventar
Find den på bfahandel.dk/50034

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter