faktaark

Fakta om Anmeldelse af Ulykker

Hent PDF

Det siger loven

En arbejdsulykke er defineret ved, at der er sket en fysisk eller psykisk personskade, når en hændelse eller påvirkning på arbejdet er årsag til skaden, og når hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage.

 
 • Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet inden 9 dage efter første fraværsdag, såfremt ulykken har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.
 • Arbejdsgiveren skal også anmelde hændelser med fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, såfremt hændelsen er relateret til arbejdet, og har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.
 • En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, har arbejdsgiveren desuden pligt til at anmelde hurtigst muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen
 • Anmeldelsen skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldessystem EASY.
 • Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.
 • Den tilskadekomne har selv ret til at anmelde skaden til de samme instanser, hvis arbejdsgiveren
  ikke gør det. Generelt er fristen for anmeldelse af arbejdsskader 1 år efter ulykken.

Godt at vide

 • Du skal anmelde arbejdsulykker på EASY via virk.dk. Her kan du også oprette virksomheden, hvis I ikke tidligere har anmeldt en arbejdsulykke. Nogle større virksomheder bruger deres eget system til at anmelde arbejdsulykker, men systemet skal være integreret med EASY.
   
 • EASY sender automatisk anmeldelsen til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være
  virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen eller Arbejdstilsynet.
   
 • Når du anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter