faktaark

Fakta om Unges arbejde
- fysiske påvirkninger

Hent PDF

Det siger loven

Unge medarbejdere under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, der er skadelige for deres sundhed eller udvikling

Arbejdsgiveren skal sikre, at den unge får instruktion i korrekt arbejdsteknik og følge op på, om den unge bruger den

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres tilsyn med, at den unge under 18 år udfører sit arbejde sikkert og korrekt


Arbejdsstillinger

 • Ved arbejde i kassen skal den unge have instruktion i, hvordan stolen og øvrige inventar indstilles, og hvordan varerne skal scannes, så den unge ikke belaster sin krop unødigt
 • Ved arbejde med opfyldning af varer o. lign. skal den unge have instruktion i, hvordan den unge kan arbejde med gode arbejdsstillinger

 

Skub og træk

 • Transport af last over ca. 250 kg på fx palleløfter bør undgås (=10 ølkasser med fyldte flasker). Hvis underlaget skråner, skal vægten sænkes
 • Det anbefales, at de unge ikke skubber/trækker mere end 10 kundevogne af gangen ved vandret og jævnt underlag. Ved fx ujævne underlag, stigninger i terrænet eller dårlig vedligeholdte hjul på kundevogne anbefales det, at antallet sættes tilsvarende ned

Løft og bæring af varer

 • Hovedreglen er, at unge under 18 år ikke må løfte eller bære noget, der vejer mere end 12 kg (= ølkasse med 30 tomme flasker)
 • Vejer varen over 12 kg, må den unge under 18 år kun transportere den ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel
 • Vejer varen under 12 kg, må den unge under 18 år bære den ca. 2 meter
 • I enkelte tilfælde må den unge løfte op til 25 kg, men kun hvis det foregår under optimale løfteforhold, dvs.:
  • at løftet foregår lige foran og tæt på kroppen
  • at løftet foregår mellem midtlårshøjde og albuehøjde
  • at man ikke vrider eller bøjer i ryggen
  • at grebet om byrden er fast og godt
  • at fodfæstet er stabilt.
 • Bæring af byrder skal så vidt muligt undgås og egnede tekniske hjælpemidler, fx rulleborde eller sækkevogne, skal bruges, når byrden vejer over 12 kg

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer om unges arbejde, § 12.
Find den på bfahandel.dk/50144

Kapitel 6 – Arbejdstid m.v. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, nr. 6, 9, 10 og 11
Find den på bfahandel.dk/50210

Godt at vide

Gør meget ud af instruktionen. Det er vigtigt, at den bliver givet, forstået og modtaget.


Instruer bl.a. den unge i:

 • Rigtig løft af varer
 • Hvordan og hvornår den unge må transportere varer
 • Rigtig brug af palleløfter
 • Håndtering af kundvogne
 • Rigtige arbejdsstillinger når den unge sidder i kassen
 • Sikker i butikken er en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen. Find den på bfahandel.dk/50214

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Unges arbejde - En branche-vejledning om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50213

"Hvor nemt ka' det være?" – Interaktivt træningsprogram om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50215

APV tjekliste: Unge undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50217

APV tjekliste: Unge IKKE undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50218

Fra Arbejdstilsynet

Om unges arbejde
Find den på bfahandel.dk/50203

Fra Andre

www.ungmedjob.dk

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter