faktaark

Fakta om Unges arbejde
– stoffer og materialer

Hent PDF

Det siger loven

 • Unge under 18 år må ikke arbejde med farlige kemikalier. Er produktet faremærket, må unge under 18 år ikke bruge det
 • Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler
 • Unge under 18 år må ikke tørre op, hvis der bliver spildt et farligt kemikalie
 • Hvis de unge arbejder i lokaler, hvor andre bruger faremærkede produkter, skal det vurderes, om de unge kan blive udsat for påvirkninger.
 • Arbejdsgiveren skal i sin oplæring og instruktion af den unge under 18 år fortælle, hvilke produkter den unge under 18 år ikke må anvende, og hvilke de må anvende
 • Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for farlige kemikalier. I arbejdspladsbrugsanvisningen skal der stå, om unge under 18 år må arbejde med produktet
 • Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres og gennemgås i forbindelse med oplæring og instruktion af den unge under 18 år
 • Vær opmærksom på, at det skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen, hvis der er tale om produkter, der ikke må benyttes af unge under 18 år

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer om unges arbejde. Find den på bfahandel.dk/50144

Kapitel 3 – Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre, §12. Find den på bfahandel.dk/50206

Bilag 4 – Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12. Find den på bfahandel.dk/50207

Godt at vide

 • Sørg for, at de unge har forstået, hvad der står i arbejdspladsbrugsanvisningen, og at den ikke blot er gennemlæst
 • Sørg for, at arbejdspladsbrugsanvisninger er tilgængelige for de unge, og at etiketter på bøtter, flasker osv. er tydelige, læsbare og ajourført
 • Vedr. farlige kemikalier: På emballagen og i sikkerhedsdatabladet har leverandøren pligt til at mærke produktet med faremærker, hvis de fx er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, kan medføre allergi, eller som indeholder opløsningsmidler.
 • Vedr. vurdering af om unge kan blive udsat for faremærkede produkter: Vurderes de at blive det, må de unge ikke arbejde i det pågældende lokale. Det gælder fx ved organiske opløsningsmidler og stoffer og materialer, der afgiver dampe, støv eller aerosoler i lokalet.

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Unges arbejde – En branchevejledning om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50213

Sikker i butikken – En arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen
Find den på bfahandel.dk/50214

Fakta om Unges arbejde – generelt
Find den på bfahandel.dk/50300

"Hvor nemt ka' det være?" – Interaktivt træningsprogram om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50215

APV tjekliste: Unge undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50217

APV tjekliste: Unge IKKE undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50218

Fra Arbejdstilsynet

Om unges arbejde
Find den på bfahandel.dk/50203

Fra Andre

www.ungmedjob.dk

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter