faktaark

Fakta om Unges arbejde
– maskiner og tekniske hjælpemidler

Hent PDF

Det siger loven

 • Hvis den unge er under 15 år, eller ikke har afsluttet 9. klasse, må den unge ikke arbejde ved maskiner
 • Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine, og er til fare for sikkerhed og sundhed
 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at den unge under 18 år får instruktion i brug af det tekniske hjælpemiddel eller maskinen
 • Unge under 18 år må ikke arbejde med følgende maskiner og tekniske hjælpemidler eller arbejde af tilsvarende farlighed:
  • maskiner med hurtiggående, skærende værktøj
  • maskiner med stempellignende bevægelser
  • maskiner med åbne valser og snegle
  • maskiner som fx blande-, male-, knuse- og hakkemaskiner
  • afskærmningsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger.


Medmindre at disse maskiner er afskærmet, og man ikke kan komme i berøring med de bevægelige og bearbejdende dele, når maskinen er i drift. Samtidig må der ikke være andre farer ved maskinerne.


OBS! Listen er et uddrag af Bilag 1 fra bekendtgørelse om unges arbejde og er ikke udtømmende

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer om unges arbejde.
Find den på bfahandel.dk/50144

Kapitel 3 – Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre, § 9 – 12. Find den på bfahandel.dk/50206

Bilag 1 – Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med. Find den på bfahandel.dk/50211

Bilag 2 – Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1. Find den på bfahandel.dk/50212

Bilag 6 – Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre. Find den på bfahandel.dk/50210

Godt at vide

Følgende maskiner og tekniske hjælpemidler forefindes typisk i butikken og kan være maskiner, hvor det skal overvejes, hvorvidt unge under 18 år må betjene disse eller ej:

 

Pap- og plastpresse, Åben affaldskomprimator, Palleløfter, Gaffeltruck og gaffelstabler, Rengørings- og fejemaskiner, Flaskeautomat, Friturekoger, Brødskærer, pålægsmaskine, elektrisk kniv, røremaskine o. lign.

 

For mere uddybende informationer se skema med regler for unge der arbejder med maskiner. Find det på bfahandel.dk/50232

 

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Unges arbejde – En branche-vejledning om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50213

Sikker i butikken – En arbejds-miljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen
Find den på bfahandel.dk/50214

"Hvor nemt ka' det være?" – Interaktivt træningsprogram om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50215

APV tjekliste: Unge undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50217

APV tjekliste: Unge IKKE undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50218

Fra Arbejdstilsynet

Om unges arbejde
Find den på bfahandel.dk/50203

Fra Andre

www.ungmedjob.dk

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter