faktaark

Fakta om Unges arbejde
– generelt

Hent PDF

Det siger loven

 • Unge, 13-15 årige eller 15 årige, som ikke har afsluttet 9. klasse, må kun have lettere erhvervsmæssigt arbejde, fx rutinemæssig prismærkning af varer, arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bager- og grøntforretninger, lettere rengøring, lettere budtjeneste og modtagelse, pakning og sortering af lettere varer og emballage
 • Unge, 15-17 årige, der har afsluttet 9. klasse, må gerne have erhvervsmæssigt arbejde. Men i forhold til voksne er der også for denne aldersgruppe skærpede regler
 • Ved ansættelse af en medarbejder under 15 år, eller en medarbejder som ikke er færdig med 9. klasse, skal forældrene have besked om ansættelsen, om arbejdstidens længde og om eventuelle ulykkes- og sygdomsfarer, samt hvilke foranstaltninger der er truffet for, at arbejdet kan foregå sikkert og sundt
 • Arbejdsgiver skal sørge for, at den unge får en grundig oplæring og instruktion i, hvad arbejdet omfatter, og hvordan den unge selv kan undgå at bringe sig i fare eller udsætte sig for unødige belastninger
 • Den unge skal være under opsyn af en medarbejder, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige viden om arbejdets udførelse

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer om unges arbejde.
Find den på bfahandel.dk/50144

Godt at vide

 • Ofte har unge (under 18 år) kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om risici og større sårbarhed overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet, og der skal derfor tages et særligt hensyn til dem, så de får en god start på arbejdslivet
 • Detailhandelen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte i butikken, er der en række forhold, man som arbejdsgiver/arbejdsmiljøorganisation skal være særlig opmærksom på. Sørg for at planlægge de unges arbejde i henhold til de særlige regler for:
  • Arbejdstids- og hviletid, herunder alenearbejde. Læs Fakta om unges arbejde – arbejdstid, hviletid og alenearbejde
  • Tekniske hjælpemidler/maskiner. Læs Fakta om unges arbejde – maskiner og tekniske hjælpemidler
  • Stoffer og materialer. Læs Fakta om unges arbejde – stoffer og materialer
  • Fysiske påvirkninger. Læs Fakta om unges arbejde – fysiske påvirkninger
 • Er du en erfaren kollega, så fremstå som et godt eksempel, og videregiv din viden til den unge om, hvordan arbejdet udføres uden risiko
 • Hold øje med den unge medarbejder, og grib ind, hvis du ser den unge udføre arbejde med fare for sin sikkerhed og sundhed

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Unges arbejde. Branchevejledning om unges arbejde
Find den på bfahandel.dk/50213

Sikker i butikken
Find den på bfahandel.dk/50214

"Hvor nemt ka' det være?" – Interaktivt træningsprogram om unges arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50215

Tjekliste: Instruktion af unge
Find den på bfahandel.dk/50216

APV tjekliste: Unge undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50217

APV tjekliste: Unge IKKE undervisningspligtige
Find den på bfahandel.dk/50218

Fra Arbejdstilsynet

Om unges arbejde
Find den på bfahandel.dk/50203

Fra Andre

www.ungmedjob.dk

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter