faktaark

Fakta om Ulykker

Hent PDF

Det siger loven

En arbejdsulykke er, når der er sket en personskade, fysisk eller psykisk, at hændelsen eller påvirkning på arbejdet er årsag til skaden, og at hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage.

 • Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge, at der sker ulykker på arbejdspladsen
 • Arbejdsgiveren skal gøre ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der evt. er forbundet med deres arbejde
 • Arbejdsgiveren skal følge op på alvorlige ulykker eller tilløb hertil
 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted samt deltage i samarbejdet, fx om undersøgelse og forebyggelse af ulykker. I virksomheder med 1-9 ansatte skal virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, evt. arbejdsledere og de øvrige ansatte
 • I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsmiljøorganisationen
  • aftale, hvad AMO skal gøre i tilfælde af en ulykke eller tilløb hertil, således at der iværksættes de nødvendige tiltag for at undgå en lignende ulykke
  • sikre, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil bliver undersøgt
  • sørge for, at der bliver gennemført tiltag, så det ikke gentager sig
  • årligt udarbejde en oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.

 

Se også Faktaark om Anmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 med senere ændringer om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet:§ 1. § 2. og § 3. Find den på bfahandel.dk/50082

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 med senere ændringer om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Find den på bfahandel.dk/50083

Godt at vide

 • Har det været tæt på at gå galt? Analyser, hvordan den farlige situation opstod, og find idéer til forebyggelse
 • Er der sket en ulykke, bør analysen af ulykken indeholde: Beskrivelse, årsager, idéer til forebyggelse og handlingsplan. Hvis I har en arbejdsmiljøorganisationen, skal den inddrages i det arbejde
 • Er der sket en ulykke skal den anmeldes til arbejdstilsyn og forsikringsselskab. Se her hvordan bfahandel.dk/50227
 • Fjern unødvendige risici i det daglige arbejde. Sørg fx for synlige påmindelser, der kan forhindre ulykker, som skiltning, mærkning, lys og advarselsetiketter mv.
 • Drøft sikkerhedskultur og værdier på arbejdspladsen, fx på et personalemøde. Medarbejderens erfaringer med risiko, situationer, risikobetonede forhold og årsager er vigtige
 • I kan med fordel indføre faste undersøgelsesmetoder/-systemer for ulykker samt udarbejde instrukser for, hvordan medarbejdere og ledere skal forholde sig ved ulykker eller tilløb hertil
 • Find inspiration til forebyggelse af arbejdsulykker på bfahandel.dk/50225 og få gode råd til sikker adfærd i detailhandlen på bfahandel.dk/50090

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Om Arbejdsmiljøorganisationens opgaver
Find den på bfahandel.dk/50197

BFA Handel om ulykker
Find den på bfahandel.dk/50226

Fra Arbejdstilsynet

At-vejledning F.0.4 om Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder
Find den på bfahandel.dk/50084

At-vejledning F.0.5 om Forebyggelse af arbejdsulykker i større virksomheder
Find den på bfahandel.dk/50085

At-vejledning F.0.6 om Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed
Find den på bfahandel.dk/50086

At-vejledning F.0.7 om Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel i virksomheder
Find den på bfahandel.dk/50087

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter