faktaark

Fakta om Gravide i job

Hent PDF

Det siger loven

 • Gravide skal beskyttes mod farer, som for dem er alvorlige. Derfor har arbejdsgiver ansvaret for at tilpasse arbejdet til den gravide og beskytte den gravide mod disse farer

 • Arbejdsgiver skal sørge for, at der i butikkens APV er foretaget en vurdering af, om gravide i deres arbejde bliver eller kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for den gravide eller fosteret

 • Fra 4. graviditetsmåned skal arbejdet tilrettelægges, så der kan veksles mellem siddende og stående/gående arbejde. Sørg for, at aflastningsperioder er fordelt over arbejdsdagen, fx én pause før og én efter frokost af ca. ½ times varighed. Det anbefales, at man højst arbejder 1-1½ time med stående og gående arbejde mellem aflastningsperioderne

 • Arbejdsgiver skal udarbejde en risikovurdering for den gravide, hvis den gravide arbejder med kemiske produkter mærket med R-numre og risikosætninger

 • Arbejdsgiver skal informere den gravide, hvis der er kemiske produkter, de ikke må bruge, eller de bruger produkter, som kan udgøre en fare for graviditeten og fosteret. De kemiske produkter er mærket med særlige R-numre og risikosætninger

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer om arbejdets udførelse: § 8
Find den på bfahandel.dk/50095

Godt at vide

 • Vurder løbende den gravides arbejdsopgaver, og om de skal tilrettelægges anderledes

 • Hvis den gravide gentagne gange løfter tunge varer, ofte trækker og skubber transportudstyr og har meget gående/stående arbejde, er det vigtigt at vurdere påvirkningerne samlet

 • Vær opmærksom på, at som maven vokser, skal vægten for, hvor meget den gravide må løfte ligeledes reduceres, idet det gælder, at jo længere væk fra rygsøjlen et løft sker, des mere belaster vægten kroppen

 • Sæt fokus på brug af korrekt arbejdsteknik, herunder brug af tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt

 • Arbejder I med dyr, instruer den gravide i at bruge hansker og have god håndhygiejne, når hun renser bure. Særligt kattebakker og fugle kan være en smittekilde

 • Ved graviditetsbetinget sygefravær, tal med den gravide om, hvad I kan gøre for, at hun kan blive i arbejde

 • Overvej at udarbejde en politik for gravide. Her kan det bl.a. fremgå, hvordan I tager jer af gravide medarbejder, hvordan arbejdet skal planlægges, og hvad den gravide ikke må arbejde med

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Du kan vente dig i butikken – En pjece om gravides arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50097

Fra Arbejdstilsynet

At-vejledning A.1.8 om Gravide og ammendes arbejdsmiljø
Find den på bfahandel.dk/50096

At-vejledning D.1.3 om Løft, skub og træk
Find den på bfahandel.dk/50094

Fra andre kilder

www.gravidmedjob.dk

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter