faktaark

Fakta om Anmeldelse af Ulykker

Hent PDF

Det siger loven

En arbejdsulykke er, når der er sket en personskade, fysisk eller psykisk, at hændelsen eller påvirkning på arbejdet er årsag til skaden, og at hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage.

  • Arbejdsgiveren skal anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet senest 9 dage efter den første fraværsdag via EASY
  • En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, har arbejdsgiveren desuden pligt til at anmelde hurtigt muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen
  • Den tilska dekomne har selv ret til at anmelde skaden til de samme instanser, hvis arbejdsgiveren ikke gør det. Generelt er fristen for anmeldelse af arbejdsskader 1 år efter ulykke
  • Ejere og brugere af maskiner og andre tekniske hjælpemidler har pligt til at anmelde ulykker, der er sket ved brug af redskabet til Arbejdstilsynet
  • Arbejdsgiveren skal give arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen

Godt at vide

  • Du kan bruge EASY ved at tilmelde dig på easy.ask.dk eller benytte et andet kommercielt system, som har integrationsaftale med EASY. Det er også muligt at anmelde arbejdsulykker via en digital formular på virk.dk.
  • EASY sender automatisk anmeldelsen til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen eller Arbejdstilsynet
  • Når du  anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen 
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter