Brand og evakuering

En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af brand og andre faretruende situationer, som fx bombetrusler, kan betyde forskellen på liv og død. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvordan de skal reagere, hvis uheldet er ude.

Det giver både personale og kunder en større sikkerhed i dagligdagen, hvis personalet har et godt kendskab til butikkens indretning, alarmeringssystem samt procedurer i forbindelse med brand og andre faretruende situationer.

Arbejdsgiveren eller den daglige ansvarlige har ansvaret for, at personalet får instruktion i, hvad de skal gøre ved brand og andre faretruende situationer.

Under dette tema finder du viden om forhold i butikken, der er af betydning for brand og evakuering, samt skabeloner til brug for jeres procedurer.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste